A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch cá nhân GV 2017-2018

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN NĂM HỌC 2017 - 2018

 

PHÒNG GD-ĐT PHÙ MỸ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH MỸ CÁT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN NĂM HỌC 2017 - 2018

Giáo viên: Nguyễn Xuân Phương

Nhiệm vụ phân công: Tổ trưởng Tổ 3; dạy môn; BDHSNK TV Lớp 3,5

 

- Căn cứ CV số 339/PGDĐT-TH ngày 6/9/2017 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với cấp Tiểu học.

- Căn cứ phương hướng nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 của trường Tiểu học Mỹ Cát.

- Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường và nhiệm vụ được phân công, tôi xây dựng Kế hoạch hoạt động cá nhân như sau:

 

I/ Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017:

1. Những điều kiện thực hiện nhiệm vụ năm học:

Năm học 2016-2017 là năm học tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, và hội nhập quốc tế. Căn cứ theo nhiệm vụ chung của nhà trường và Tổ chuyên môn, tôi thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Nói không với bệnh thành tích trong giáo dục”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, tham gia tích cực phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực”.

- Thi đua Dạy tốt - Học tốt và đánh giá học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức - kĩ năng, nâng cao chất lượng đào tạo, chú trọng giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh. Nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn.

- Nâng cao chất lượng giáo dục; đề cao tinh thần trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của bản thân trong công tác giảng dạy; đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong dạy học.

- Bản thân có trình độ trên chuẩn, có tay nghề lâu năm, tinh thần tự học và tìm tòi học hỏi cao.

2. Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017:

2.1. Kết quả chất lượng giáo dục:

Lớp

TS

HS

Kiến thức – Kĩ năng

Năng lực

Phẩm chất

HTT

HT

Chưa HT

Tốt

Đạt

Tốt

Đạt

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

3A

25

15

60,0

10

40,0

/

/

15

60,0

10

40,0

25

100,0

/

/

3B

33

20

60,6

13

39,4

/

/

20

60,6

13

39,4

20

60,6

13

39,4

3C

30

18

60,0

12

40,0

/

/

18

60,0

12

40,0

18

60,0

12

40,0

TC

88

53

60,2

35

39,8

/

/

53

60,2

35

39,8

63

71,6

25

28,4

 

Lớp

TS

HS

Học sinh HTCT lớp học (HTCTTH)

Học sinh chưa HTCT lớp học

(chưa HTCTTH)

Học sinh được khen thưởng

SL

%

SL

%

SL

%

3A

25

25

100,0

/

/

15

60,0

3B

33

33

100,0

/

/

20

60,6

3C

30

30

100,0

/

/

18

60,0

TC

88

88

100,0

/

/

53

60,2

2.2 Kết quả các hoạt động dạy - học:

TT

Nội dung công việc

Ưu điểm

Khuyết điểm

Ghi chú

 

*Công tác soạn- giảng:

 

 

 

1

-Công tác giảng dạy trên lớp

- Thực hiện đảm bảo ngày giờ công lao động.

- Không có khuyết điểm.

 

 

2

-Công tác soạn giáo án.

- Soạn bài đầy đủ, có chất lượng. Đảm bảo chính xác nội dung, kiến thức bài dạy. Cuối năm được BGH nhà trường xếp loại Xuất sắc.

- Đôi khi rút kinh nghiệm sau mỗi tiết dạy còn hạn chế.

 

 

3

-Kế hoạch giảng dạy.

- Thực hiện đầy đủ, đúng kế hoạch đã xây dựng và được BGH phê duyệt.

- Không có khuyết điểm

 

 

4

-Sử dụng TBDH.

- Sử dụng triệt để đồ dùng hiện có và làm thêm 1 số đồ dùng cần thiết cho giờ học. Bảo quản tốt TBDH

- Đồ dùng dạy học tự làm để phục vụ tiết dạy còn ít

 

 

* Công tác giảng –dạy.

 

 

 

5

-Dự giờ, thăm lớp.

- Thường xuyên đi dự giờ động nghiệp, đã dự được 35 tiết đúng quy định.

- Không có khuyết điểm.

 

6

- Việc thực hiện chương trình

- Thực hiện đúng chương trình đã được phân công.

- Không có khuyết điểm.

 

7

- Tham gia các h/động khác do ngành, trường, địa phương tổ chức

- Tham gia tích cực và đầy đủ

- Không có khuyết điểm

 

 

* Hoạt động nâng cao chất lượng:

 

 

 

8

- Giáo viên dạy giỏi

Phòng không tổ chức

Không có gì

 

9

-Học sinh năng khiếu

Cấp tỉnh: 2 em

Cấp huyện: 4 em

Kết quả chưa cao

 

10

-Viết SK.

1 SK-Đạt cấp trường.

Không có gì

 

11

-Hội giảng, thao giảng, chuyên đề….

- Cùng với GV trong tổ trao đổi chuyên đề nhằm thống nhất phương pháp, trình tự các môn học gặp khó khăn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và giải quyết vướn mắc của tập thể.

-Tham gia dự giờ đồng nghiệp đủ số lượng.

- Không có khuyết điểm.

 

12

- Phong trào rèn chữ, giữ vở, viết chữ đẹp và các hoạt động phong trào khác.

- Thực hiện theo kế hoạch nhà trường. Tham gia rèn chữ cho HS.

Số lượng đạt giải còn ít.

 

13

- Công tác bồi dưỡng HS năng khiếu, phụ đạo HS chưa hoàn thành kiến thức, kỹ năng

- Thực hiện tốt việc bồi dưỡng HSNK lồng ghép vào các buổi dạy.

- Thường xuyên quan tâm giúp đỡ học sinh Chưa hoàn thành KT-KN.Kết quả 100% HS lên lớp thẳng.

- Công tác bồi dưỡng HSNK đem lại hiệu quả chưa cao.

 

14

-Bồi dưỡng nâng cao tay nghề, đổi mới PPDH, kiểm tra, đánh giá, ứng dụng CNTT….

Tham gia tích cực các lớp tập huấn đổi mới PPDH, luôn tự học nâng cao tay nghề, dạy học có ứng dụng CNTT .

- Không có khuyết điểm.

 

15

- Kết quả thực hiện công việc được giao…

Thực hiện tốt mọi công việc được giao.

-Không có khuyết điểm

 

 

* Quy chế chuyên môn-nghiệp vụ:

 

 

 

16

- Sổ theo dõi đánh giá kết quả học tập HS.

 

- Theo dõi, nhận xét, chữa bài cho học sinh chính xác và đánh giá HS công bằng, khách quan đúng quy chế.

- Học sinh chưa tự sửa lỗi qua những bài tập đã cho.

 

17

- Công tác thi đua - khen thưởng

- Luôn tích cực trong mọi phong trào. Cuối năm xếp loại Xuất sắc. Đạt LĐTT

- Không có khuyết điểm.

 

18

Thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động (của ngành, của các đoàn thể…)

- Thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành, của trường và Công đoàn tổ chức.

Không có gì

 

19

- Tinh thần và sự phối hợp trong công tác

- Luôn đoàn kết nội bộ, giúp đỡ đồng nghiệp và phối hợp cùng đồng nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Không có khuyết điểm.

 

* Đánh giá chung:

- Bản thân chấp hành tốt đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, chấp hành nghiêm túc sự phân công của nhà trường, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao.

- Thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn theo quy định.

- Có tinh thần đoàn kết nội bộ tốt, nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp trong công tác giảng dạy; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Duy trì sĩ số học sinh: 100%.

* Bài học kinh nghiệm. - Việc ứng dụng CNTT vào các tiết thao giảng, hội giảng còn ít.

- Học sinh tham gia thi giải Toán, Anh văn qua mạng Internet đạt chưa cao.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN NĂM HỌC 2017 – 2018:

1/ Đặc điểm tình hình:

Năm học 2017-2018 là năm học tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy hiệu quả và tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp với điều kiện thực tế địa phương của nhà trường.Trên tinh thần đó, cá nhân tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:

- Tiếp tục thực hiện dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống; đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học và thực hiện tốt Thông tư 22/TT-BGDĐT ngày về quy định đánh giá học sinh Tiểu học; tăng cường tiếp cận giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo các điều kiện học tập.

- Tiếp tục triển khai và thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, thực hiện

nghiêm túc về đạo đức nhà giáo.

- Năm học 2017– 2018 tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, bản thân luôn gần gũi, thân thiện với học sinh và hướng dẫn các em học tập tốt.

2. Thuận lợi:

- Bản thân nhiệt tình, có ý chí vươn lên. Có ý thức tự giác trong công tác học tập và nâng cao trình độ lí luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ sư phạm.

- Bản thân luôn luôn đoàn kết và được tham gia bồi dưỡng chuyên môn hè về chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng; nắm bắt khá vững chắc về nội dung cũng như phương pháp giảng dạy.

  • Được sự chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường về công tác chuyên môn.

- Phụ huynh học sinh cũng đã có những nhận thức đúng đắn về vai trò học tập của con em.

- Được sự quan tâm của các cấp, chính quyền địa phương, Ban ĐD CM HS đối với công tác giáo dục.

3. Khó khăn:

- Phần lớn học sinh chưa được gia đình quan tâm nhắc nhở học tập và rèn luyện ở nhà, còn tình trạng giao khoán cho nhà trường.

III/. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC (NHIỆM VỤ CHUNG):

* Các mục tiêu mà bản thân cần đạt trong năm học này là:

+ Mục tiêu 1: Tập trung nâng cao ý thức trách nhiệm của giáo viên, công tác giáo dục tư tưởng chính trị và đạo đức nghề nghiệp, các cuộc vận động của ngành.

+ Mục tiêu 2: Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho giáo viên. Từng bước ổn định về số lượng và nâng dần chất lượng, trình độ chuẩn và trên trên chuẩn.

+ Mục tiêu 3: Tăng cường hiệu quả các hoạt động nâng cao chất lượng dạy- học, bồi dưỡng học sinh năng khiếu, dự thi các cấp, phụ đạo học sinh chưa hoàn thành KTKN các môn học.

+ Mục tiêu 4: Nâng cao ý thức tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, nội dung, PPDH, kiểm tra đánh giá. Chú ý đầu tư đa dạng, phong phú và hiệu quả chất lượng các chuyên đề dạy-học.

+ Mục tiêu 5: Tăng cường ý thức, trách nhiệm về thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn - nghiệp vụ, chất lượng công tác thanh kiểm tra nội bộ và giờ giấc làm việc.

IV/ CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU, BIỆN PHÁP:

Những nhiệm vụ trọng tâm mà bản thân cần phải thực hiện trong năm học này là:

1. Nhiệm vụ 1:

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành.

* Chỉ tiêu: Thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành.

* Biện pháp:

- Đăng ký thi đua ngay từ đầu năm.

- Thực hiện tốt nội dung chương trình của Bộ quy định. Đặc biệt là bám sát về chương trình giảm tải, chuẩn kiến thức - kĩ năng . Phát huy sự sáng tạo của học sinh; người thầy giữ vai trò hướng dẫn cho HS nắm bắt kiến thức một cách chủ động.

- Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng HS năng khiếu, phụ đạo HS chưa hoàn thành KTKN các môn học, để nâng cao chất lượng thật sự của HS.

- Đánh giá HS chính xác, kiểm tra HS thường xuyên để có biện pháp giúp đỡ kịp thời, tránh để HS ngồi nhầm lớp.

- Bản thân cần có tinh thần đoàn kết, tự học hỏi kinh nghiệm để hoàn thiện hơn.

- Cần có thái độ ứng xử lịch thiệp với phụ huynh, tế nhị với đồng nghiệp, HS.

- Tạo cảnh quan trường, lớp Xanh - Sạch - Đẹp nhằm giúp HS có sự phấn khởi, vui vẻ khi đến trường.

  1. Nhiệm vụ 2: Nâng cao công tác chính trị - tư tưởng đạo đức cho bản thân.

* Chỉ tiêu: Bản thân có phẩm chất chính trị - tư tưởng đạo đức tốt, không vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

* Biện pháp: - Có lập trường kiên định, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

- Chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Chấp hành tốt nội quy, quy chế của nhà trường cũng như của Tổ, yêu nghề; có lối sống trung thực, giản dị; có trách nhiệm cao trong công việc, được học sinh, đồng nghiệp và nhân dân tin tưởng, yêu mến.

3. Nhiệm vụ 3: Nâng cao chất lượng soạn – giảng đối với bản thân.

* Chỉ tiêu: Bản thân soạn giáo án, làm hồ sơ chuyên môn, giảng dạy trên lớp đạt chất lượng tốt.

* Biện pháp: - Nghiên cứu kỹ nội dung SGK, chương trình, chuẩn kiến thức và kỹ năng, hướng dẫn điều chỉnh chương trình để chuẩn bị bài thật tốt trước khi lên lớp.

- Tự rèn là biện pháp quan trọng nhất để tự hoàn thiện bản thân, trong giai đoạn hiện nay cần đi sâu vào một số vấn đề nâng cao chất lượng giờ dạy, ứng dụng khoa học công nghệ trong soạn - giảng và dạy. Các vấn đề khó cần được thảo luận trước tổ chuyên môn.

- Tích cực nghiên cứu và trao đổi kinh nghiệm với các đồng nghiệp.

- Có tinh thần giúp đỡ đồng nghiệp cùng tiến bộ. Sau mỗi lần dự giờ phải có ý kiến góp ý cho đồng nghiệp. Phát huy hết nội lực để đóng góp nhiều giải pháp hay trong các hoạt động của tổ.

- Bản thân sử dụng giáo án điện tử, ứng dụng CNTT vào trong giảng dạy.

- Sử dụng tốt bộ ĐDDH do ngành cấp, tự làm thêm ĐDDH theo thực tế của lớp mình giảng dạy, làm thêm ĐDDH để dự thi cấp trường.

4. Nhiệm vụ 4:

Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; Ứng dụng CNTT trong dạy học.

* Chỉ tiêu: Bản thân luôn đổi mới về phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; Ứng dụng CNTT trong dạy học.

* Biện pháp: - Thực hiện tốt các kĩ thuật, phương pháp dạy học mới vừa được tập huấn theo sự chỉ đạo của bộ phận chuyên môn nhà trường (soạn giáo án, tổ chức thao giảng, chuyên đề, thực hiện một số tiết học theo phương pháp mới.)

- Cá nhân tự học tập trên mạng Internet, học hỏi ở đồng nghiệp để biết ứng dụng CNTT vào dạy học một cách thành thạo.

- Tham gia tích cực các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ do ngành và trường tổ chức.

- Kiểm tra, đánh giá HS theo nhiều hình thức khác nhau, theo hướng tích cực, khách quan.

5. Nhiệm vụ 5: Nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh: (hạnh kiểm, học lực, toàn diện…..)

* Chỉ tiêu: - 100% HS hoàn thành kiến thức, kĩ năng.

- 100% HS hoàn thành chương trình lớp học, trong đó có: HTT:57em, đạt:58,8%; HT:40em, đạt:

41,2%.

- Năng lực: Tốt: 46 em, tỉ lệ: 47,4%; Đạt: 51 em, tỉ lệ: 52,6%.

- Phẩm chất: Tốt: 76 em, tỉ lệ: 78,4%; Đạt: 21 em, tỉ lệ: 21,6%.

- Xét khen thưởng 57 em, đạt: 58,8%.

* Cụ thể:

Lớp

TS

HS

Kiến thức – Kĩ năng

Năng lực

Phẩm chất

Hoàn thành tốt

Hoàn thành

Chưa HT

Tốt

Đạt

Tốt

Đạt

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

3A

26

8

30,8

18

69,2

/

/

8

30,8

18

69,2

26

100,0

/

/

3B

25

14

56,0

11

44,0

/

/

14

56,0

11

44,0

25

100,0

/

/

3C

22

10

45,4

12

54,6

/

/

10

45,4

12

54,6

10

45,4

12

54,6

3D

24

14

58,6

10

41,7

/

/

14

58,3

10

41,7

15

62,5

9

37,5

TC

97

46

47,4

51

52,6

/

/

46

47,4

51

52,6

76

78,4

21

21,6

 

Lớp

TS

HS

Học sinh HTCT lớp học (HTCTTH)

Học sinh được khen thưởng

SL

%

SL

%

3A

26

26

100,0

15

57,7

3B

25

25

100,0

15

60,0

3C

22

22

100,0

13

59,1

3D

24

24

100,0

14

58,3

TC

97

97

100,0

57

58,8

* Biện pháp:

- Thực hiện nghiêm túc 5 nhiệm vụ của ngư­ời học sinh.

- Thực hiện tốt nội quy, quy định của nhà tr­ường cũng như của Liên đội.

- Thực hiện tốt cuộc vận động" Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gư­ơng đạo đức tự học và sáng tạo." Giáo viên phải ra sức rèn luyện tu dư­ỡng đạo đức, thực sự mẫu mực về phong cách và lối sống để học sinh noi theo.

- Chuẩn bị và giảng dạy tốt các bài dạy đạo đức, coi trọng kĩ năng thực hành và liên hệ thực tế về việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức đã học.

- Coi trọng việc rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, qua các bài tập giải quyết tình huống đạo đức. Thu thập chứng cứ đầy đủ để đánh giá hành vi đạo đức của học sinh một cách chính xác.

- Giáo dục học sinh có động cơ thái độ học tập đúng. Bồi dưỡng cho học sinh phương pháp tự học, cách ghi nhớ và khắc sâu kiến thức.

- Thực hiện nghiêm túc chương trình cho từng môn học phù hợp với thực tiễn giáo dục địa phương theo chuẩn KT & KN, theo hướng dẫn giảm tải của Bộ GD&ĐT, đảm bảo yêu cầu cần đạt về kiến thức và kĩ năng.

- Kiểm tra sách vở, dụng cụ học tập đầu năm, yêu cầu học sinh bổ sung kịp thời để em nào cũng có đầy đủ sách vở, dụng cụ học tập, GV cần động viên, khuyến khích HS học tập.

- Dựa vào chất lượng bàn giao đầu năm đối với tất cả các lớp nhằm phân nhóm học sinh, từ đó điều chỉnh phương pháp, kế hoạch dạy học phù hợp, sát với đối tượng đồng thời để đánh giá kết quả học tập của học sinh theo đúng yêu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình, thường xuyên nhận xét, đánh giá bài HS chính xác, khách quan, đúng thực chất theo Thông tư 22.

- Phối hợp với PHHS để từng bước nâng cao chất lượng học tập và giáo dục hạnh kiểm học sinh.

6. Nhiệm vụ 6:

Tiếp tục nâng cao các hoạt động nâng cao chất lượng dạy – học.

* Chỉ tiêu: Bản thân thực hiện tốt việc nâng cao các hoạt động nâng cao chất lượng dạy –học.

* Biện pháp:

- Bản thân chủ động phối hợp linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học để phát huy tính tích cực trong lĩnh hội kiến thức và rèn luyện kĩ năng của học sinh.

- Có tinh thần giúp đỡ đồng nghiệp cùng tiến bộ. Sau mỗi lần dự giờ phải có ý kiến góp ý cho đồng nghiệp. Phát huy hết nội lực để đóng góp nhiều giải pháp hay trong các hoạt động của tổ.

- Tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động nâng cao chất lượng: thi GVDG, HS năng khiếu,viết SK, tham gia bồi dưỡng HS năng khiếu, phụ đạo HS chưa hoàn thành KTKN, hội giảng, thao giảng, dự giờ đồng nghiệp...

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng HS năng khiếu, phụ đạo HS chưa hoàn thành KTKN và thực hiện kế hoạch ngay từ đầu năm học.

- Bản thân sử dụng ĐDDH sẵn có và tự làm để nâng cao hiệu quả giảng dạy. Tổ chức tốt tiết dạy theo hướng tích cực lấy học sinh làm trung tâm, phát huy khả năng tư duy, sáng tạo của học sinh, bồi dưỡng khả năng tự học, kỹ năng thực hành cho các em.

7. Nhiệm vụ 7: Thực hiện nghiêm túc công tác chuyên môn-nghiệp vụ.

* Chỉ tiêu: Bản thân thực hiện tốt công tác chuyên môn-nghiệp vụ.

* Biện pháp:

- Thực hiện đúng quy chế chuyên môn, làm tốt công tác đánh giá, nhận xét về rèn chữ giữ vở và bài làm của học sinh: đủ về số lượng, đảm bảo tính chính xác, không để sót lỗi, chữa lỗi triệt để đến từng đối tượng học sinh, lời nhận xét phải cụ thể, rõ ràng để học sinh sửa chữa.

- Đánh giá, xếp loại học sinh công bằng, chính xác và đúng quy định.

  • Bản thân phải chuẩn bị bài trước 2 buổi, chuẩn bị chu đáo ĐDDH trước khi đến lớp.

- Giảng dạy nghiêm túc, không đảo lộn hoặc cắt xén chương trình, không đi trễ, về sớm.

- Dạy đúng và đủ theo sự phân công của nhà trường. Thực hiện đảm bảo ngày giờ công.

8. Nhiệm vụ 8: Công tác thi đua-khen thưởng.

* Chỉ tiêu: Bản thân phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

* Biện pháp:

- Tham gia tích cực các hoạt động, phong trào của Ngành, Trường, Tổ CM phát động.

- Coi trọng việc thi GVDG,viết SK,BDHS năng khiếu là các chỉ tiêu hàng đầu.

  • Cá nhân hoàn thành xuất sắc công việc được giao trong năm học.

9. Nhiệm vụ 9:

a/ Công tác tham mưu với BGH:

- Tham mưu, đề xuất với Tổ CM, với BGH một số vướng mắc trong công tác dạy và học.

* Biện pháp:

- Trao đổi trực tiếp với Tổ CM, với BGH để ứng phó kịp thời các công việc cấp thiết.

- Đề xuất, kiến nghị qua các cuộc họp.

b/ Công tác phối hợp với các bộ phận trong trường:

- Đối với các Tổ chuyên môn khác: Tham mưu với các tổ: 1, 2, 4, 5 của trường để học hỏi, rút kinh nghiệm.

* Biện pháp:

- Thường xuyên tham mưu, phối hợp với các tổ để thống nhất một số nội dung về hồ sơ, sổ sách; phương pháp tổ chức thực hiện chuyên đề, thao giảng, hội giảng.

c/ Đối với: GV TPT Đội, NVYtế:

* Biện pháp: - Phối hợp với TPTĐ xây dựng các nề nếp học tập.

- Phối hợp với NVYtế để làm tốt công tác khám sức khỏe định kỳ cho HS, sơ cứu kịp thời cho HS trong những lúc gặp tai nạn bất ngờ, đau ốm đột xuất,......

d/ Đối với CMHS:

* Biện pháp:

- Quan hệ tốt với phụ huynh học sinh, lắng nghe ý kiến góp ý của phụ huynh để sửa chữa khuyết điểm.

- Mỗi tháng liên hệ với phụ huynh ít nhất một lần, nhằm trao đổi về việc học tập và các hoạt động khác của HS cho phụ huynh biết từ đó có biện pháp giáo dục các em, đặc biệt là HS cá biệt.

- Xây dựng tốt mối quan hệ cộng tác giáo dục giữa: Nhà trường- Gia đình - Xã hội tạo điều kiện tốt nhất về vật chất, tinh thần, thời gian học tập cho học sinh.

V/ LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH:

Tháng

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian

địa điểm

8/2017

Chủ điểm: Truyền thống nhà trường

- Học chính trị hè 9,10/8/2017;

- Biên chế lớp . Bồi dưỡng chuyên môn

-Tập trung HS lớp ổn định tổ chức lớp, sắp xếp lớp, học nội quy (từ ngày 25/8/2017) .

- Làm vệ sinh trường lớp.

- Nhắc nhở an toàn giao thông.

 

- GV

- GVCN

- GV

 

 

- GVCN

- GV, HS

 

- Từ 9-10/8

-Từ 12đến 18/8

-Từ 25/8/2017.

 

 

-Theo lịch BGH.

- Thường xuyên

 

 

9/2017

Chủ điểm: Truyền thống nhà trường

-Dự Lễ khai giảng năm học mới 2017 - 2018

-Dạy học tuần1 – tuần 4.

- Báo cáo số liệu đầu năm.

- Bàn giao HS lớp dưới lên lớp trên.

- Hoàn chỉnh hồ sơ.

- Kiểm tra tình hình giảng dạy đầu năm

- Tích cực BDHSNK.

- Chuẩn bị tốt để đón Phòng GD-ĐTkiểm

tra tình hình giảng dạy đầu năm học.

- Xây dựng hồ sơ chuyên môn(BDTX, các nội dung tích hợp..., BTNB).

-Đăng kí tiết dạyBTNB,GVCNG,GVDG, thao giảng và chữ viết đẹp.

- Đăng kí tham gia Hội giảng cụm.

- Kiểm tra đột xuất việc soạn giảng GV. nền nếp học tập HS.

- Vệ sinh trường, lớp, an toàn giao thông.

- Củng cố 15 phút đầu buổi.

- Dự Đại hội Công đoàn, HNCNVC.

 

- GV và HS

 

- Cả tổ.

- GVCN.

- Cả tổ.

- Cả tổ.

-Tổ trưởng.

- Cả tổ, HS

- Cả tổ

 

- Cả tổ

 

- Cả tổ

 

- Cả tổ

- Tổ trưởng

 

- GV, HS

 

- GVCN

- Cả tổ

 

-5/9/2016

 

- 6 đến 29/9

- 12/9

- 12/9/2017

-Cả tháng

-Theo lịch BGH

- Cả tháng

- Cả tháng

 

- Cả tháng

 

- Theo lịch CM

 

- Theo lịch CM

- Cả tháng

 

- Thường xuyên

 

- Thường xuyên

- Theo lịch CM

10/2017

Chủ điểm: Truyền thống nhà trường

- Dạy học tuần 5 - 8

- Kiểm tra chuyên đề vở sạch chữ đẹp của học sinh và việc nhận xét học sinh của giáo viên.

- Luyện Olympic trên mạng.

- Chuẩn bị tốt công tác rèn chữ giữ vở HS để ngành kiểm tra.

- Chuẩn bị đón Phòng GD-ĐT kiểm tra công tác chuyên môn.

- Ôn tập và kiểm tra cuối HKI.

- Luyện Olympic trên mạng.

- Dự giờ, kiểm tra việc sử dụng bảo quản TBDH.

-Tăng cường công tác luyện tập BDHSNK.

-Dự thao giảng và báo cáo chuyên đề trong tổ 1 và tổ 4.

- Kiểm tra việc dạy PP BTNB đã đăng kí.

- Chuẩn bị đón Phòng GD-ĐT kiểm tra việc thực hiện PP " Bàn tay nặn bột"

- Xây dựng 1 chuyên đề.

- Kiểm tra toàn diện.

 

- GV, HS

- Cả tổ

 

 

- GVCN

- Tổ trưởng, GV

 

- Tổ trưởng, GV

 

- Cả tổ

- Cả tổ

- Cả tổ

 

- GV,HS

 

- Cả tổ

- GV,HS

- TT

 

- Cả tổ

 

- Cả tổ

- TT

 

2 – 28/10

-3/10 đến 28/10

 

 

- Cả tháng

-Theo lịch CM

- Cả tháng

 

- Thường xuyên

- Theo lịch CM

- Theo lịch CM

- Cả tháng

- Thường xuyên

-Theo lịch CM

 

- Theo lịch CM

 

- Theo lịch CM

 

- Theo lịch CM

 

- Theo lịch CM

- Theo lịch CM

11/2017

Chủ điểm: Kính yêu thầy giáo, cô giáo

- Phát động thi đua Dạy tốt – Học tốt chào mừng ngày 20/11.

- Dạy học từ tuần 9 – tuần 13

- Tham gia dự thi GVDG cấp trường (vòng 1)

- Thi tự làm đồ dùng tự học cấp trường.

- Chuẩn bị tốt và tham gia hội giảng theo cụm trường;

- Tổ chức thao giảng.

- Tham gia dự thi Đố vui để học.

- Tiếp tục luyện Olympic trên mạng;

- Kiểm tra toàn diện.

- Nghiệm thu chất lượng HSNK khối 5.

- Tăng cường luyện Toán,T/A qua mạng.

- Dự giờ,kiểm tra hồ sơ:Hanh, Nam

- Củng cố nề nếp ra, vào lớp.

- Giáo dục an toàn giao thông.

- Vệ sinh trường, lớp.

 

- GV

 

- GV, HS

- GV, HS

 

- Cả tổ

- Cả tổ

 

- Cúc

- HS.

-GV, HS

- TT

- GV BD

- GV BD

- TT

- GV

- Cả tổ

- GV, HS

 

- Cả tháng

 

-1/11 đến 30/11

 

 

- Cả tháng

- Theo lịch CM

 

- Theo lịch CM

- Theo lịch CM

- Theo lịch CM

- Theo lịch CM

- Theo lịch CM

- Theo lịch CM

- Theo lịch TT

- Cả tháng

- Thường xuyên

- Thường xuyên.

12/2017

Chủ điểm: Uống nước nhớ nguồn

* Giáo dục HS học tập và noi gương theo anh bộ đội Cụ Hồ.

- Dạy học từ tuần 14 – tuần 17

- Tổ chức thi Đố vui để học các lớp.

- Chuẩn bị đón Phòng GD-ĐT kiểm tra chuyên đề.

- Xây dựng đề cương ôn tập cuối HKI . Tổ chức ôn tập từ đầu tháng12/2017 đến ngày kiểm tra cuối HKI.

- Tiếp tục luyện và tổ chức thi Olympic trên mạng cấp trường.

- Tham gia kiểm tra việc thực hiện BDTX của GV

- Chuẩn bị đón Phòng GD-ĐT kiểm tra việc thực hiện BDTX

- Tham gia Hội thi Giữ vở sạch – Viết chữ đẹp cấp trường.

- Rèn chữ viết cho hoc sinh và giáo viên.

- Báo cáo chuyên đề ở lớp 3 (ƯDCNTT)

- Kiểm tra toàn diện .

- Củng cố 15 phút đầu buổi

- Giáo dục an toàn giao thông.

- Vệ sinh trường, lớp.

 

- Cả tổ

 

- Cả tổ

- GV, HS

- Cả tổ

 

- Cả tổ

 

 

- GV BD

 

- Cả tổ

 

- Cả tổ

 

- HS

 

- GV, HS

- GV, HS

- TT

- GVCN

- GVCN

- GVCN

 

- Cả tháng

 

- 1/12- 29/12

- Theo lịch CM

- Cả tháng

 

- Theo lịch CM

 

 

- Theo lịch CM

 

- Theo lịch CM

 

- Theo lịch CM

 

- Theo lịch CM

 

- Theo lịch CM

- Theo lịch CM

- Theo lịch CM

- Thường xuyên

- Thường xuyên

- Thường xuyên

 

 

 

 

1/2018

Chủ điểm: Giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc

- Dạy học từ tuần 18 -21

- Kiểm tra định kỳ cuối HKI , báo cáo sơ kết học kỳ I .

- Thực hiện chương trình HK II.

- Bồi dưỡng chữ viết đẹp cho HS và GV để tham gia dự thi cấp huyện

- Tăng cường luyện thi Olympic trên mạng.

-Tăng cường luyện tập bồi dưỡng HSNK

- Giảng dạy Giáo dục An toàn giao thông cho HS các lớp.

- Tham gia thi GVDG cấp trường vòng2

- Kiểm tra toàn diện.

- Giáo dục an toàn giao thông.

- Củng cố 15 đầu buổi.

- Vệ sinh trường lớp.

- Phối hợp với PHHS để quản lí học tập

 

 

- GV, HS

- GV,HS

 

- GVCN

- GV, HS

 

- GV, HS

 

- GVBD, GVCN

- GV, HS

 

- GV đạt vòng 1

- TT

- GV

- GVCN

- GV, HS

- Cả tổ

 

 

- 1 – 31/1/2018

- Theo lịch CM

 

- Theo lịch CM

- Theo lịch CM

 

- Cả tháng

 

- Theo lịch CM

- Theo lịch CM

 

- Theo lịch CM

- Theo lịch CM

- Thường xuyên

- Thường xuyên

- Cả tháng

- Thường xuyên.

 

 

 

 

 

 

 

2/2018

Chủ điểm: Giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc.

- Dạy tuần 22 - 24

-Tham gia các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đảng 3/2.

- Ổn định nền nếp dạy học trước và sau Tết âm lịch.

-Chuẩn bị tốt để đón Phòng GD-ĐT kiểm tra.

- Tăng cường luyện Olympic trên mạng .

- Dự thao giảng và chuyên đề lớp 2

- Đầu tư việc dạy phương pháp “Bàn tay nặn bột” và dạy học tích hợp.

-Tăng cường công tác kiểm tra, dự giờ

- Kiểm tra toàn diện .

- Giáo dục an toàn giao thông.

- Củng cố 15 phút đầu buổi.

 

 

- GV, HS

- GV, HS

 

- GV, HS

 

- Cả tổ

 

- GVBD

- GV

- Cả tổ

 

- TT, GV

- TT

- GVCN

- GVCN

 

 

- 1 đến 28/2

- Theo lịch PTĐ

 

- Cả tháng

 

- Cả tháng

 

- Theo lịch CM

- Theo lịch CM

- Thường xuyên

 

- Cả tháng

- Theo lịch CM

- Thường xuyên

- Thường xuyên

 

 

 

 

 

 

3/2018

Chủ điểm: Yêu quý mẹ và cô giáo

- Dạy học tuần 25 -28

- Tham gia các hoạt động chào mừng ngày 26/3.

- Nghe báo cáo các đề tài dự thi cấp huyện trong HĐSP .

- Dạy và PP BTNB và dạy học tích hợp đúng chương trình.

- Chuẩn bị đón Phòng GD-ĐT kiểm tra chuyên đề 3.

- Chuẩn bị tốt việc thực hiện PP BTNB và dạy học tích hợp cho Phòng GD-ĐT kiểm tra

-Tăng cường luyện tập HSNK lớp 3

-Tiếp tục luyện và tham gia thi Olympic trên mạng .

- Dự thao giảng và báo cáo chuyên đề ở lớp 5.

- Tham gia thao giảng ( 2 tiết)

-Tham gia thi giao lưu HSNKcấp trường

- Kiểm tra toàn diện.

- Củng cố 15 đầu buổi.

- Giáo dục an toàn giao thông.

- Vệ sinh trường lớp

- Phố hợp PHHS củng cố học tập.

 

- GV, HS

- GV, HS

 

- Cả tổ

 

- GV, HS

 

- GV, HS

 

- TT, GV

 

 

- GVBD, GVCN

- GVBD, GVCN

 

- Cả tổ

 

- Cả tổ

- HS 4 lớp

- TT, GV

- GVCN

- GVCN

- GVCN

- Cả tổ

 

- Theo lịch CM

- Theo lịch TPT

 

- Thường xuyên

 

- Bám sát lịch

 

- Theo lịch CM

 

- Cả tháng

 

 

- Thường xuyên

- Theo lịch CM

 

- Theo lịch CM

 

- Theo lịch CM

- Theo lịch CM

- Theo lịch CM

- Thường xuyên

- Thường xuyên

- Thường xuyên

- Cả tháng

 

 

 

 

4/2018

Chủ điểm: Hòa bình và hữu nghị

- Dạy học tuần 29 - 32

- Xây dựng đề cương, tổ chức ôn tập cuối HKII.

- Chuẩn bị đón Phòng GD-ĐT kiểm tra chuyên đề

- Chuẩn bị đón Phòng GD-ĐT kiểm tra việc thực hiện BDTX

- - Tăng cường ôn tập HSNK.

-Nghiệm thu, khảo sát chất lượng HSNK khối 5.Chốt danh sách Khảo sát chất lượng lớp 5

- Đưa đội HSNK khối 5 giao lưu cấp huyện.

- Tổ chức thao giảng

- Tăng cường bồi dưỡng HSNK lớp 3.

- Tham gia dự thi GVCNG cấp trường.

- Kiểm tra toàn diện.

 

- GV,HS

- GV, HS

 

- GV, HS

 

- Cả tổ

 

- GVBD

- GVBD

 

 

- GVBD

 

- TT, GV

- GVBD

- GV

- TT

 

1 – 30/4

- Theo lịch CM

 

- Theo lịch CM

 

- Theo lịch CM

 

- Theo lịch CM

- Theo lịch CM

 

 

- Theo lịch CM

 

- Theo lịch CM

- Theo lịch CM

- Theo lịch CM

- Theo lịch CM

 

 

 

 

 

 

 

5/2018

Chủ điểm: Bác Hồ kính yêu

- Dạy, học hoàn thành chương trình năm học 2017 – 2018.

- Kiểm tra định kỳ cuối HKII;

-Tổ chức bình chọn Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường.

- Tổng kết điểm, hoàn thành các loại hồ sơ sổ sách.

- Xét HS hoàn thành chương trình lớp học.

- Báo cáo tổng kết năm học, xét thi đua khen thưởng.

- Dự Tổng kết năm học.

 

- GV, HS

 

- GV, HS

- Cả tổ

 

-Cả tổ

 

- GV,PH

 

- Cả tổ

 

- Cả tổ

 

- Cả tháng

 

- Theo lịch CM

- Theo lịch CM

 

- Tuần 34, 35

 

- Theo lịch CM

 

- Theo lịch CM

 

- Theo lịch CM

 

6,7/2018

Chủ điểm: Hè vui, bổ ích

- Hướng dẫn HS tham gia các hoạt động hè vui, bổ ích.

- Sinh hoạt hè 2 lần trên tháng.

 

- GV

 

- GV, HS

 

- Theo lịch TPT

 

- Theo lịch TPT

VI/ NHỮNG ĐỀ XUẤT: Không có gì.

Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 của Tổ 3, đề nghị Ban giám hiệu phê duyệt để Tổ hoạt động tốt.

Mỹ Cát, ngày 04 tháng 10 năm 2017

Người lập

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phương

 

 

 

PHÊ DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN:

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

Mỹ Cát, ngày tháng 10 năm 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THEO TỪNG THỜI ĐIỂM

 

KẾ HOẠCH THÁNG 8 + 9

 

Tháng

Nội dung công việc

Biện pháp

Kết quả

Ghi chú (bổ sung)

8+9/2017

1. Tư tưởng, đạo đức:

-Giáo dục học sinh yêu trường lớp, biết bảo vệ cơ sở, vật chất trường học.

2. Công tác dạy và học:

-Nhận lớp, bầu cán bộ lớp.

-Học nội quy.

-Triển khai sách,vở;đồ dùng học tập.

-Học chính trị,bồi dưỡng CM.

-Dự lễ khai giảng: 5/9

-Dạy tuần 1 – 4: Từ 6-30/9

 

-Làm hồ sơ sổ sách.

-Điều tra PCGDTH-XMC.

-Đăng kí thi đua năm học.

-Nộp hồ sơ sổ sách để BGH duyệt.

-Tham dự đầy đủ các buổi Hội nghị, Đại hội.

-Phối hợp với PHHS để trao đổi việc học tập của HS.

 

3. Công tác khác.

- Quán triệt học sinh trong giao tiếp và ăn mặc đúng tác phong.

- Nhắc nhở An toàn giao thông, vệ sinh trường, lớp.

-Phòng chống bệnh sốt xuất huyết.

 

-Cho HS học nội quy, 5 điều Bác Hồ dạy, nhiệm vụ người HS.

 

-Cho HS bầu cán bộ lớp.

- Triển khai nội quy HS

-Nhắc nhở HS mua sắm kịp thời, đầy đủ.

- Theo lịch của CM.

- Nghiêm túc.

- Soạn giảng đầy đủ, lên lớp đúng giờ.

-Theo triển khai của BGH.

-Theo lịch của BGH.

-Theo lịch của CĐ.

-Theo lịch của BGH.

 

-Tham dự đầy đủ, nghiêm túc.

-Thường xuyên gặp gỡ để trao đổi việc học tập của con em.

 

-Thường xuyên nhắc nhở.

 

 

-Phối hợpvớiGVCN,TPTĐ

Để nhắc nhở.

-Phối hợp với Ytế học đường.

 

-100% HS thực hiện tốt

 

-Tốt

-Tốt

-Đảm bảo

 

-Tốt

-Tốt

-Thực hiện tốt

-Đảm bảo

-Tốt

-Đảm bảo

-Tốt.

 

-Tốt

 

-Đảm bảo.

 

 

 

-Đảm bảo

 

 

-Đảm bảo.

 

-Tốt.

 

 

 

 

 

 

 

* Kế hoạch cụ thể từng tuần:

Tuần

Nội dung công việc

Biện pháp

Kết quả

Ghi chú

(bổsung)

1

6-9/9/17

1. Tư tưởng, đạo đức:

-Giáo dục HS về truyền thống nhà trường chăm ngoan, học giỏi

2. Công tác dạy và học:

-Dự lễ khai giảng(5/9)

-Soạn giảng chương trình tuần 1(6-9/9)

-Làm hồ sơ sổ sách.

 

-Kiểm tra sách vở,ĐDHT của HS.

-Đăng kí thi đua

- Hướng dẫn HS ghi chép các loại vở.

-Điều tra PCGDTH-XMC

-Tham dự các buổi Hội nghị,Đại hội.

3. Công tác khác.

-Duy trì sinh hoạt 15 phút đầu giờ,hát đầu buổi, đồng phục, nhắc nhở An toàn giao thông

-Vệ sinh trường, lớp.

 

-Phát động phong trào thi đua trong tuần.

-Cho HS học nội quy trường, lớp.

-Ăn mặc đúng tác phong.

-Thực hiện theo thời khóa biểu đã phân công.

-Thực hiện theo quy định của nhà trường.

-Phối hợp với PHHS,GVCN.

 

-Bám sát kế hoạch CĐ,CM.

-Hướng dẫn theo quy định của nhà trường.

-Theo sự chỉ đạo của BGH

-Theo lịch của BGH,CĐ

 

 

-Phối hợp với GVCN.

 

 

 

-Phối hợp với GVCN.

 

-Thực hiện tốt

 

 

-Tốt

-Thực hiện tốt.

-Đảm bảo

 

-Đảm bảo

 

-Tốt

-Tốt

 

-Đảm bảo

-Tốt

 

 

-Đảm bảo.

 

 

 

-Đảm bảo.

 

 

2

11 đến

15/9/17

1. Tư tưởng, đạo đức:

-Giáo dục HS biết về truyền thống nhà trường

 

2. Công tác dạy và học:

-Soạn giảng chương trình tuần 2.

-Kiểm tra rèn chữ giữ vở.

 

-Dự Đại hội công đoàn(16/9)

-Củng cố nề nếp học tập.

-Hoàn thiện hồ sơ.

3. Công tác khác.

-Vệ sinh trường, lớp.

-Phòng chống bệnh sốt xuất huyết.

 

-Nhắc lại ngày thành lập trường, thành tích của trường cho HS rõ.

 

-Soạn và giảng dạy đúng chương trình.

-Thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở HS.

-Theo lịch Công đoàn.

-Phối hợp với GVCN

-Theo kế hoạch củaBGH,CM

 

-Phối hợp với GVCN.

-Phối hợp với Ytế học đường

 

-Đảm bảo

 

 

 

-Đảm bảo.

 

-1 số HS còn hạn chế

-Đảm bảo.

-Đảm bảo.

-Đảm bảo.

 

-Đảm bảo

-Tốt.

 

 

3

18 đến 22/9/17

1. Tư tưởng, đạo đức:

-Giáo dục HS về truyền thống nhà trường.

2. Công tác dạy và học:

-Soạn giảng tuần 3.

 

-Củng cố nề nếp ra, vào lớp.

-Rèn chữ giữ vở cho HS.

-Hoàn thành hồ sơ, sổ sách.

-Dự giờ,kiểm tra nề nếp HS.

3. Công tác khác.

-Củng cố 15 phút đầu buổi, thể dục giữa giờ.

-Nhắc nhở an toàn giao thông.

-Vệ sinh trường,lớp.

 

-Phát động phong trào thi đua Dạy tốt-Học tốt.

 

-Soạn giảng đúng chương trình, đảm bảo giờ giấc.

-Phối hợp với GVCN.

-Phối hợp với PHHS.

-Theo lịch BGH,CM.

-Thông báo trước với GVCN

 

-Phối hợp với GVCN,TPT.

 

-Phối hợp với GVCN.

 

-Phối hợp với GVCN.

 

-Đảm bảo.

 

 

-Tốt

 

-Đảm bảo.

-Đảm bảo.

-Tốt.

-Đảm bảo

 

-Đảm bảo

 

-Đảm bảo

 

-Đảm bảo.

 

 

 

 

 

4

25 đến 29/9/17

1.Tư tưởng,đạo đức:

-Giáo dục HS về truyền thống nhà trường.

2.Công tác dạy và học:

-Soạn giảng tuần 4.

-Hoàn thiện hồ sơ.

-Kiểm tra sách vở,ĐDHT.

-Củng cố nề nếp học tập.

-Dự giờ, kiểm tra hồ sơ.

-Dự Hội nghị CC-VC

3.Công tác khác:

-Giáo dục an toàn giao thông

-Vệ sinh trường, lớp.

-Nghiêm cấm HS ăn quà vặt

 

-Giáo dục HS kĩ năng giao tiếp và đạo đức tác phong.

 

-Soạn giảng nghiêm túc.

-Thống nhất theo CM.

-Phối hợp với GVCN,PHHS.

-Phối hợp với GVCN,PHHS.

-Dự giờ thầy Hanh.

-Ngày 30/9

 

-Phối hợp với GVCN,PHHS.

-Thường xuyên nhắc nhở.

-Phối hợp với GVCN,PHHS.

 

-Đảm bảo.

 

 

-Tốt

-Đảm bảo

-Đảm bảo.

-Tốt.

-Đảm bảo.

-Đảm bảo.

 

-Tốt.

-Đảm bảo.

-Tốt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SƠ KẾT CÔNG TÁC THÁNG 8, 9

- Trong tháng 8, 9 là thời điểm đầu năm học mới, do vậy công việc rất bận rộn, đặc biệt là nề nếp của học sinh chưa đi vào ổn định. Tuy vậy với những nổ lực, cố gắng của bản thân đã hoàn thành một số công việc sau:

I/ Về ưu điểm :

1/ Công tác xây dựng hồ sơ:

- Hồ sơ giáo viên: Bước đầu hoàn thiện các loại hồ sơ chuyên môn theo quy định.

- Dụng cụ học tập HS: Mua sắm tương đối đầy đủ dụng cụ học tập theo quy định.

2/ Công tác thống kê - Báo cáo:

+ Thống kê và báo cáo các số liệu đầu năm đảm bảo.

3/ Xây dựng nề nếp lớp học – Thực hiện quy chế chuyên môn của GV:

* Việc xây dựng nề nếp học tập của lớp cũng như nề nếp học tập chung trong nhà trường:

+ Học sinh đi học đúng thời gian quy định.

+ Ra vào lớp đúng quy định, xây dựng nề nếp học tập trong giờ dạy ổn định.

+ Học sinh ăn mặc đúng tác phong, lễ phép với thầy cô giáo, người lớn và hòa nhã với bạn bè

+ Đảm bảo An toàn giao thông, vệ sinh trường, lớp sạch sẽ.

* Việc thực hiện quy chế chuyên môn của GV:

+ Giảng dạy có đầy đủ giáo án và có sử dụng ĐDDH ngành cấp.

+ Lên lớp đúng thời gian quy định, đúng phân phối chương trình.

+ Thực hiện nghiêm túc việc nhận xét, đánh giá học sinh theo thông tư 22 của Bộ GD-ĐT.

II/ Những vấn đề tồn tại cần rút kinh nghiệm :

Tuy có cố gắng nhưng còn 1 số hạn chế như:

+ Sổ kế hoạch cá nhân có thực hiện nhưng chưa hoàn tất.

+ Nề nếp học sinh chưa thật nghiêm túc.

+ Sinh hoạt 15 phút đầu buổi chưa nghiêm túc.

+ Một số HS còn bỏ quên vở, sách ở nhà.

III/ Kết luận:

- Trong tháng 8, 9 bản thân đã thực hiện hoàn thành kế hoạch về công tác chuyên môn của nhà trường đề ra.

- Thực hiện tốt việc xây dựng nề nếp dạy - học.

- Hoàn thiện các hồ sơ theo quy định.

* Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại thường gặp trong thời điểm bận rộn đầu năm, bản thân sẽ khắc phục các tồn tại và thực hiện tốt hơn .

Mỹ Cát, ngày 30 tháng 9 năm 2017

 

 

 

Nguyễn Xuân Phương

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG 10

 

Tháng

Nội dung công việc

Biện pháp

Kết quả

Ghi chú (bổ sung)

10/2017

1. Giáo dục đạo đức:

Giáo dục HS theo chủ đề:

Truyền thống nhà trường

 

2. Công tác dạy và học:

-Dạy từ tuần 5 đến tuần 8.

 

 

-Bồi dưỡng HSNK và phụ đạo HS chưa HTKTKN các môn học

-Tăng cường dự giờ, kiểm tra.

-Hoàn thành nhận xét tháng thứ hai.

-Vận dụng phương pháp"Bàn tay nặn bột" vào giảng dạy.

-Kiểm tra vở sạch, chữ đẹp.

-Dự thao giảng và chuyên đề(lớp 4,1).

-Củng cố, xây dựng nề nếp học tập của HS.

-Hội nghị PHHS theo lớp(7/10).

3. Công tác khác.

-Vệ sinh trường, lớp, thân thể.

-Đảm bảo an toàn giao thông.

-Quản lí tốt 15 phút đầu buổi, thể dục giữa giờ.

-Nghiêm cấm HS ăn quà vặt.

-Giáo dục kĩ năng sống cho HS.

 

-Giáo dục HS ý thức giữ gìn, bảo vệ sách vở và sử dụng

ĐDHT.

 

-Soạn giảng đúng, đủ theo chương trình và có chất lượng.

-Phân loại HS để có kế hoạch bồi dưỡng, phụ đạo.

-Dự giờ thầy Nam: 2 tiết

-Bám sát theo thông tư 22

 

-Theo kế hoạch đã xây dựng.

-Phối hợp với GVCN.

-Theo lịch của CM.

 

-Phối hợp với GVCN,PHHS

 

-Báo cáo tình hình học tập.

 

-Phối hợp với GVCN.

-Thường xuyên nhắc nhở.

-Phối hợp với GVCN.

 

-Thường xuyên nhắc nhở.

-Phối hợp với GVCN.

 

-Tốt

 

 

 

-Đảm bảo.

 

 

-Tốt.

 

-Đảm bảo.

-Đảm bảo.

 

-Đảm bảo

 

-Đảm bảo.

-Đảm bảo.

 

-Tốt.

 

-Tốt.

 

-Tốt.

-Tốt.

-Đảm bảo.

 

-Tốt.

-Đảm bảo.

 

* Kế hoạch cụ thể từng tuần:

Tuần

Nội dung công việc

Biện pháp

Kết quả

Ghi chú

(bổ sung)

 

 

5

2 - 6/10/17

1. Tư tưởng, đạo đức:

-Giáo dục HS chăm ngoan, học giỏi.

2. Công tác dạy và học

-Giảng dạy tuần 5.

-Củng cố nề nếp học tập.

-Tiếp tục rèn chữ viết cho HS.

-Dự giờ, kiểm tra hồ sơ.

-Từng bước nâng cao chất lượng học tập của HS.

3. Công tác khác.

-Nhắc nhở HS làm vệ sinh, và sinh hoạt 15 phút đầu buổi thường xuyên.

-Đảm bảo an toàn giao thông.

-Nghiêm cấm ăn quà vặt.

 

-Phát động phong trào thi đua học tốt chào mừng ngày20/10

 

-Soạn, giảng nghiêm túc.

-Phối hợp với GVCN.

-Uốn nắn thường xuyên.

-Dự giờ cô Cúc.

-Thường xuyên kiểm tra bài cũ, sách vở và ĐDHT.

 

-Phân công cán bộ lớp theo dõi, kiểm tra.

 

-Thường xuyên nhắc nhở.

-Phối hợp với GVCN.

 

-Đảm bảo.

 

 

-Đảm bảo.

-Đảm bảo

-Tốt

-Đảm bảo

-Tốt.

 

 

-Đảm bảo.

 

 

-Đảm bảo.

-Tốt.

 

 

6

9-14/10/17

1. Tư tưởng, đạo đức:

-Giáo dục HS Giữ vở rèn chữ; ý thức bảo vệ dụng cụ học tập.

2. Công tác dạy và học:

-Báo cáo danh sách học sinh cần phụ đạo cho tổ CM.

-Phụ đạo HS chưa hoàn thành KTKN các môn học.

-Thường xuyên kiểm tra sách vở và ĐDHT của HS.

-Phối hợp với GV dạy môn để nâng cao chất lượng học tập.

-Bồi dưỡng HSNK

3. Công tác khác.

-Quản lí tốt 15 phút đầu buổi.

-Củng cố Cán sự lớp.

-Vệ sinh trường lớp sạch sẽ.

 

-Tiếp tục giáo dục HS ý thức giữ vở rèn chữ và biết bảo vệ ĐD học tập.

-Lập danh sách báo cáo.

 

-Tăng cường công tác phụ đạo vào buổi dạy.

-Thường xuyên kiểm tra.

 

-Thường xuyên nhắc nhở.

 

-Sáng chủ nhật hằng tuần

 

-GVCN,GVBM quản lý.

-Vào các giờ sinh hoạt.

-Thường xuyên nhắc nhở.

 

-80% HS thực hiện tốt

-Đảm bảo

 

-Thực hiện tốt.

-Đảm bảo.

 

-Đảm bảo.

 

Đảm bảo

 

-Đảm bảo

-Tốt.

-Đảm bảo.

 

 

Tuần

Nội dung công việc

Biện pháp

Kết quả

Ghi chú

(bổ sung)

 

 

7

16-20/10/17

1. Tư tưởng, đạo đức:

-Giáo dục HS Giữ vở rèn chữ; ý thức bảo vệ dụng cụ học tập.

 

2. Công tác dạy và học:

-Tăng cường BD và PĐ để nâng cao chất lượng học tập.

-Kiểm tra sách vở, ĐDHT

-Đăng kí SKKN.

-Dự giờ 2 tiết

-Nhận xét, đánh giá đúng thông tư 22.

3. Công tác khác.

-Hướng dẫn HS sinh hoạt Saocó hiệu quả nhất.

-Cử đại biểu dự Đại hội Liên đội

-Thường xuyên nhắc nhở An toàn giao thông và làm vệ sinh trường, lớp.

 

-Tiếp tục giáo dục HS ý thức giữ vở rèn chữ và biết bảo vệ DC học tập.

 

-Thường xuyên BD và PĐ vào các tiết ôn tập.

-GVCN, GVDM

-Đăng ký với tổ trưởng.

-Dự giờ thầy Hanh.

-Nhận xét, đánh giá đúng quy định

 

-Tập luyện vào các giờ thể dục.

-Cử BCH chi đội.

 

-Thường xuyên nhắc nhở.

 

-90% HS thực hiện tốt

 

-Lịch CM

 

-Đảm bảo

-Đảm bảo.

-Đảm bảo.

-Đảm bảo.

 

 

-100% HS thực hiện.

-Đảm bảo.

 

-Tốt

 

 

 

 

8

23-27/10/17

1. Tư tưởng, đạo đức:

-Giáo dục HS Giữ vở rèn chữ; ý thức bảo vệ dụng cụ học tập.

-Thường xuyên kiểm tra đạo đức tác phong, nề nếp học tập.

2. Công tác dạy và học

-Năng cao chất lượng học tập.

 

-Kiểm tra vở sách HS.

 

-Gặp gỡ một số PHHS.

-Đăng kí GVDG, GVCNG, GV viết chữ đẹp.

-Phối hợp với GVDM để củng cố việc học tập của HS.

3. Công tác khác.

-Kiểm tra hồ sơ GV trong tổ giai đoạn giữa học kì I.

-Nghiêm cấm ăn quà vặt.

 

-Nhắc nhở an toàn giao thông và làm vệ sinh.

 

-Tiếp tục giáo dục HS ý thức giữ vở rèn chữ và ăn mặc đúng tác phong.

 

 

-Xây dựng đội bạn cùng tiến.

-Kiểm tra vở chính tả và vở BT Toán.

-Giáo dục học tập.

-Theo lịch CM.

 

-Thường xuyên.

 

 

-Kiểm tra đột xuất.

 

-Thường xuyên nhắc nhở.

-Thường xuyên nhắc nhở.

 

-HS thực hiện tốt

 

 

 

-Đảm bảo.

 

-Đảm bảo

 

-Tốt.

-Tốt.

 

-Đảm bảo.

 

 

-Đảm bảo.

 

-Đảm bảo.

 

-Tốt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SƠ KẾT CÔNG TÁC THÁNG 10

***************

-Nhằm ổn định công tác Dạy - Học và nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong giai đoạn giữa HKI, bản thân thực hiện được các nhiệm vụ cụ thể như sau:

I/ Ưu điểm:

1/ Về Xây dựng hồ sơ:

-Tất cả các loại hồ sơ đều thực hiện đúng theo quy định của nhà trường. Chất lượng, nội dung hồ sơ đảm bảo các yêu cầu của nhà trường quy định.

2/ Công tác dạy - học:

-Thực hiện đảm bảo ngày, giờ công và giảng dạy đúng chương trình theo quy định của nhà trường.

-Đã xây dựng tốt nề nếp học tập ở lớp, tổ chức sinh hoạt đều đặn và có chất lượng 15 phút đầu buổi.

-Đã đánh giá, phân loại đúng các đối tượng, chốt danh sách học sinh của các lớp để có kế hoạch phụ đạo, bồi dưỡng kịp thời.

-Đã tiến hành dự giờ rút kinh nghiệm lẫn nhau giữa các giáo viên tổ được 4 tiết.Đạt chỉ tiêu về số tiết dự giờ của giáo viên.

-Đăng kí xong GV thi chữ viết đẹp cấp trường. (Lê Thị Thùy Trang)

-Sử dụng tốt thiết bị dạy học.

3/ Công tác khác:

-Hoàn thành việc xây dựng và đăng kí các chỉ tiêu phấn đấu với nhà trường - Công đoàn trường.

-Thường xuyên nhắc nhở HS làm tốt công tác vệ sinh lớp học, sân trường theo sự phân công.

-Đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa lũ.

-Củng cố các bài hát múa.

-Phối hợp chặt chẽ với GVDM và PHHS để giáo dục đạo đức và nâng cao chất lượng học tập.

II/ Những tồn tại cần rút kinh nghiệm:

-Về công tác nâng cao chất lượng: Chưa cao

-Nề nếp học tập chưa nghiêm túc, một số em chậm tiến.

-Xây dựng bài chưa sôi nổi.

III/ Kết luận:

-Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn trong tháng 10 theo kế hoạch.

* Tuy nhiên vẫn còn những tồn tại như đã nêu trên, bản thân nghiêm túc rút kinh nghiệm để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn.

Mỹ Cát, ngày 28 tháng 10 năm 2017

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phương

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG 11

 

Tháng

Nội dung công việc

Biện pháp

Yêu cầu,

Chỉ tiêu

( Bổ sung)

 

 

11/2017

1. Tư tưởng, đạo đức:

*Giáo dục HS theo chủ đề:

Kính yêu thầy giáo, cô giáo

 

2. Công tác dạy và học:

-Thực hiện chương trình tuần 9 đến tuần 13.

-Thi đua “Dạy tốt-Học tốt”

 

-Đánh giá, nhận xét đảm bảo.

-Kết hợp chặt chẽ với PHHS để nâng cao chất lượng học tập của HS.

-Dự thao giảng, dự giờ, kiểm tra hồ sơ, ĐDDH của cá nhân và HS tháng 11.

-Hoàn thành SKKN để dự thi cấp trường.

-Dự thi VSCĐ cấp trường.

-Đẩy mạnh việc BD và PĐ.

-Dự giờ tiết dạy tốt.

3. Công tác khác.

-Hoàn thiện mọi hồ sơ, sổ sách.

-Kiểm tra công tác giữ vở rèn chữ của học sinh.

-Tham gia Hội giảng ở cụm.

-Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Tay- Chân- Miệng.

-Thực hiện tập thể dục giữa giờ và hát múa các bài hát tập thể theo qui định.

-Dự lễ kỉ niệm ngày NGVN 20/11

-Vệ sinh trường, lớp sạch sẽ.

-Đảm bảo an toàn giao thông.

 

-Giáo dục HS ý thức kính yêu, vâng lời và lập thành tích để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam: 20/11.

 

-Thực hiện theo phân phối chương trình.

-Soạn giảng đảm bảo, dạy và học tích cực.

-Theo lịch CM.

-Thường xuyên gặp gỡ, trao đổi.

 

-Theo lịch của CM và của tổ.

 

 

-Rà soát và hoàn thiện SKKN đúng thời gian qui định.

-Theo lịch của CM.

-Thường xuyên.

-Theo lịch GV đăng kí.

 

-Tự hoàn thành.

 

-Thường xuyên.

 

-Theo kế hoạch của CM.

-Nhắc nhở HS vệ sinh trường, lớp và cá nhân thường xuyên.

-Nhắc nhở học sinh thường xuyên.

 

-Theo lịch của BGH.

 

-Thường xuyên nhắc nhở.

-Thường xuyên nhắc nhở.

 

-100% HS thực hiện.

 

 

 

-Hoàn thành

 

-GV-HS

 

-GVCN

-GV

 

 

-Dự 2 tiết

 

 

-GV

 

-HS

-GV

-GV

 

-GV

 

-GV,HS.

 

-GV.

-GV

 

-GV,HS

 

 

-GV

 

-GV,HS

-GV

 

 

 

 

 

* Kế hoạch cụ thể từng tuần:

Tuần

Nội dung công việc

Biện pháp

Kết quả

(Bổ sung)

9

30-03/11/17

 

 

1. Tư tưởng, đạo đức:

-Giáo dục HS thi đua học tốt chào mừng ngày 20/11.

-Ăn mặc đúng tác phong.

2. Công tác dạy và học

-Củng cố nề nếp, chất lượng học tập.

-Phối hợp với PHHS để quán triệt việc học tạp của HS.

-Tăng cường dự giờ, thăm lớp.

-Quan tâm đúng mức đến 3 đối tượng.

3. Công tác khác.

-Quản lí tốt 15 phút đầu buổi.

-Nhắc nhở an toàn giao thông trong mùa mưa lũ và làm vệ sinh trường, lớp.

 

-Thường xuyên kiểm tra sách vở DCHT.

-Thường xuyên kiểm tra.

 

-Củng cố cán sự lớp.

 

-Gặp gỡ PHHS để trao đổi.

 

-Dự giờ cô Trang.

-Phối hợp với GVDM.

 

 

-GVCN,GVDM quản lí lớp.

-Thường xuyên nhắc nhở.

 

-HS thực hiện tốt

-Đảm bảo.

 

-Tốt.

 

-Đảm bảo.

 

-Đảm bảo.

-Đảm bảo.

 

 

-Đảm bảo.

-Tốt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

6-10/11/17

1. Tư tưởng, đạo đức:

-Giáo dục HS chào hỏi lễ phép, kính trọng thầy, cô giáo.

2. Công tác dạy và học:

-Thi đua “Dạy tốt-Học tốt”

 

-Tăng cường kiểm tra nề nếp.

-Thường xuyên BD và PĐ.

-Đăng kí dự thi GVDG, GVCNG, cấp trường.

3. Công tác khác.

-Nhắc nhở HS đảm bảo an toàn giao thông.

 

-Quản lí 15 phút đầu buổi, TDGG và hát.

-Tham gia lao động làm khang trang trường,lớp.

-Phòng chống bệnh Tay-Chân-Miệng.

-Nghiêm cấm ăn quà vặt.

-Tham gia thi tiếng hátGV,HS.

 

-Tiếp tục giáo dục HS ý thức kính yêu,vâng lời thầy,cô giáo.

 

-Lên lớp đúng giờ, soạn giảng nghiêm túc.

-Phối hợp với PHHS.

-Theo kế hoạch của CM, của tổ.

-Theo lịch của CM.

 

 

-Thường xuyên nhắc nhở.

 

 

-Thường xuyên nhắc nhở và theo dõi.

-Theo kế hoạch của nhà trường.

 

-Thường xuyên nhắc nhở.

 

-Thường xuyên quán triệt.

-Theo lịch của CM

 

-HS thực hiện tốt

 

-Hoàn thành

-Đảm bảo

-Đảm bảo

-Đảm bảo

 

 

-100% HS thực hiện tốt

-Đảm bảo

 

-GV,HS

 

-GV,HS

 

-GV

-GV, HS

 

11

13-17/11/17

1.Tư tưởng, đạo đức:

-Giáo dục HS kính trọng, biết ơn thầy, cô giáo.

2.Công tác dạy và học:

-Thường xuyên kiểm tra sách vở, dụng cụ học tập.

-Quan tâm đứng mức các đối tượng.

-Phối hợp với PHHS để uốn nắn việc học tập của HS.

-Tăng cường dự giờ, kiểm tra hồ sơ, nề nếp học tập của HS.

-Tham gia tích cực các hoạt động giáo dục.

3. Công tác khác:

- Nhắc nhở an toàn giao thông.

- Vệ sinh thân thể, trường, lớp.

- Nghiêm cấm ăn quà vặt.

 

-Chào hỏi, lễ phép với thầy, cô giáo, người lớn tuổi.

 

-Phối hợp với GVCN, GVDM và PHHS.

-Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc.

-Gặp gỡ PHHS để trao đổi.

 

-Theo lịch của CM.

 

-Bám sát kế hoạch của CM, công đoàn.

 

-Thường xuyên nhắc nhở.

-Phối hợp với GVCN,GVDM

-Theo dõi và nhắc nhở.

 

 

 

 

 

SƠ KẾT GIAI ĐOẠN GIỮA KÌ I

------------------------

-Trong giai đoạn Giữa HKI, có rất nhiều công việc nhưng bản thân đã nổ lực và cố gắng hoàn hành tốt công tác nhà trường đề ra, cụ thể như sau:

I/ Ưu điểm:

1/ Về Xây dựng hồ sơ:

-Hầu hết các loại hồ sơ đều thực hiện đúng theo quy định của nhà trường. Chất lượng, nội dung hồ sơ đảm bảo các yêu cầu của nhà trường quy định.

-Hoàn thành danh sách chính thức học sinh của lớp và báo cáo chính xác các thông tin cần thiết của học sinh cho trường.

-Hồ sơ cá nhân được chuyên môn và tổ xếp loại Tốt.

2/ Công tác dạy – học:

-Đã xây dựng tốt nề nếp học tập ở lớp, tổ chức sinh hoạt đều đặn và có chất lượng 15 phút đầu buổi.

-Thực hiện đảm bảo ngày giờ công và giảng dạy đúng chương trình theo quy định của nhà trường.

-Đã thực hiện tốt việc Khảo sát chất lượng đầu năm và Kiểm tra định kì Giữa kì I theo kế hoạch của nhà trường.Chất lượng học tập của học sinh có nhiều tiến bộ so với khảo sát đầu năm: KSĐN: T/V: Giỏi:01em đạt:3,5%;Khá:05em đạt:17,9%; TB:17em đạt:60,7%;Yếu:05em đạt:17,9%

Toán: Giỏi:02em đạt:7,1%;Khá:19em đạt:67,9%;TB:06em đạt:21,4%;Yếu:01em đạt:3,6%

GKI: T/V: Giỏi:06em đạt:21,4%;Khá:12em đạt:42,9%;TB:10em đạt:35,7%

Toán: Giỏi:08em đạt:28,6%; Khá:08em đạt:28,6%; TB:12em đạt:42,8%

-Đã đánh giá đúng và phân loại được các đối tượng học sinh của lớp để có kế hoạch phụ đạo / bồi dưỡng kịp thời.

-Đã tiến hành dự giờ rút kinh nghiệm lẫn nhau giữa các giáo viên tổ được 4 tiết. Đạt chỉ tiêu về số tiết dự giờ của giáo viên.

-Sử dụng tốt Đồ dùng dạy học của ngành cấp trong từng tiết dạy và giáo viên còn tích cực làm thêm được 2 đồ dùng dạy học.

-Tham gia thi GVDG cấp trường đạt vòng 1 và đăng kí 1 SKKN để dự thi cấp trường.

-Lớp đạt giải nhất thi Đố vui để học cấp trường.

3/ Công tác khác:

-Hoàn thành việc xây dựng và đắng kí các chỉ tiêu phấn đấu với nhà trường - Công đoàn trường.

-Đã thực hiện tốt các hoạt động của nhà trường như: Nắm bắt tình hình từng học sinh của lớp chủ nhiệm và họp PHHS đầu năm thành công. Đã nhiều lần gặp gỡ trực tiếp với PHHS để trao đổi bàn biện pháp giáo dục những học sinh lười học, không đủ dụng cụ học tập, nghịch ngợm vi phạm nội quy nhà trường…..

-Thu và quyết toán dứt điểm các khoản tiền nhà trường quy định và hội phụ huynh phát động.

-Thường xuyên hướng dẫn HS làm tốt công tác vệ sinh lớp học, khu vực sân trường theo những địa điểm nhà trường phân công.

-Thầy và trò đảm bảo An toàn giao thông.

-Tham gia tốt Hội khỏe Phù Đổng cấp trường:Cờ vua:2 em đạt giải KK; Chạy 60m(nữ) đạt giải nhất và chọn thi cấp huyện; Bật xa(nữ) đạt giải nhất và chọn thi cấp huyện.

II/ Những tồn tại cần rút kinh nghiệm:

1. Về hồ sơ:

-Rút kinh nghiệm chưa sâu sắc sau mỗi buổi dạy.

2. Về công tác nâng cao chất lượng :

-Chưa đi sâu vào việc phụ đạo riêng học sinh yếu của lớp.

-Đôi lúc còn chủ quan trong công việc.

III/ Kết luận:

-Trong giai đoạn giữa kì I, nhìn chung bản đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn theo kế hoạch của nhà trường đã đề ra.

*Tuy nhiên vẫn còn những tồn tại như đã nêu trên, bản thân xin rút kinh nghiệm để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn.

 

Mỹ Cát, ngày 16 tháng 11 năm 2017

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG 11

* Kế hoạch cụ thể từng tuần:

Tuần

Nội dung công việc

Biện pháp

Kết quả

(Bổ sung)

 

 

 

 

 

 

 

12

18-22/11

1. Tư tưởng, đạo đức:

-Giáo dục HS chào hỏi lễ phép, biết Tôn sư trọng đạo.

 

2. Công tác dạy và học:

-Bồi dưỡng và nhắc nhở HS giỏi giúp đỡ HS yếu.

-Tham gia kiểm tra công tác giữ vở rèn chữ của học sinh.

-Phối hợp với PHHS để giáo dục con em.

-Quản lí nghiêm sinh hoạt 15' đầu buổi.

-Thường xuyên kiểm tra việc học tập của các em.

3. Công tác khác:

-Nhắc nhở HS tập TDGG, hát và sinh hoạt 15 phút đầu buổi thường xuyên.

-Phòng chống bệnh dịch Tay - Chân - Miệng.

-Củng cố Nghi thức và các bài hát, múa.

 

-Tiếp tục giáo dục HS kính yêu, vâng lời thầy cô, lập thành tích chào mừng 20/11.

 

-GV cùng HS giỏi hướng dẫn giúp đỡ.

-Kiểm tra 100% học sinh trong lớp

-Phát phiếu liên lạc và gặp gỡ một số HS chậm tiến.

-Thường xuyên theo dõi.

 

-Phối hợp với GV dạy môn và kiểm tra sách vở.

 

-Thường xuyên nhắc nhở.

 

 

-Phối hợp với các anh chị phụ trách và Đội.

-Tập luyện vào các giờ thể dục.

 

-100% HS thực hiện tốt

 

 

-Thực hiện tốt

-Lớpđạt loại Khá

-Tốt

 

-Đảm bảo

 

-Đảm bảo

 

 

-Tốt

 

 

-Đảm bảo

 

-Tốt

 

 

 

 

 

 

 

 

13

25-29/11

1. Tư tưởng, đạo đức:

-Giáo dục HS chào hỏi lễ phép, có đạo đức tốt.

-Không nói tục chửi thề.

-Ăn mặc đúng tác phong Đội viên.

2. Công tác dạy và học:

-Tiếp tục rèn chữ viết cho HS.

-Giúp đỡ HS yếu.

-Chuẩn bị tốt các loại hồ sơ để cấp trên về kiểm tra vòng 2 trường chuẩn Quốc gia.

-Không ngừng nâng cao chất lượng học tập.

3. Công tác khác:

-Nhắc nhở HS tập TDGG, và sinh hoạt 15 phút đầu buổi.

-Theo dõi công tác vệ sinh.

 

-Tiếp tục giáo dục Hs ý thức kính yêu, vâng lời thầy cô.

-Nhắc nhở và uốn nắn.

-Thường xuyên kiểm tra.

 

 

-Thường xuyên kiểm tra.

-Phân công HS giỏigiúp đỡ.

-Chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ đã qui định cho tổ chuyên môn kiểm tra.

-Phối hợp với GV dạy môn,PHHS.

 

-Phân công cán sự lớp theo dõi cụ thể.

-Thường xuyên nhắc nhở.

 

-100% HS thực hiện tốt

 

 

 

 

-H. thành

-Tốt

-Đảm bảo

 

 

-Đảm bảo

 

 

-Thực hiện tốt.

-Tốt

 

SƠ KẾT CÔNG TÁC THÁNG 11/2017

-------&-------

-Trong tháng 11 là thời điểm nhà trường phát động phong trào thi đua Hai tốt để lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Do vậy bản thân đã nổ lực, phấn đấu đặc biệt là trong công tác chuyên môn đã hoàn thành một số công việc sau:

A. Về ưu điểm:

1. Công tác xây dựng hồ sơ:

-Hoàn thành tất cả các loại hồ sơ cá nhân theo quy định của nhà trường.Chất lượng hồ sơ đạt loại Tốt.

-Xây dựng cụ thể kế hoạch tổ trong tháng và thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra.

2. Công tác thống kê -Báo cáo:

-Đã thống kê kịp thời, chính xác số liệu học sinh và các số liệu về hoạt động chuyên môn trong giai đoạn giữa kì I cho tổ trưởng.

3. Công tác dạy – học:

a. Công tác dạy – học:

-Công tác dạy và học của lớp đã thực sự đi vào nề nếp, học sinh không còn đi học trễ .Việc sinh hoạt 15 phút đầu buổi đã thực hiện tốt.

-Đã tổ chức sơ kết giữa kì I trong tổ. Kết quả chất lượng học tập của lớp có nhiều tiến bộ.

-Lên lớp có đầy đủ hồ sơ giáo án, sử dụng tốt đồ dùng dạy học ngành cấp, giảng dạy nhiệt tình, tích cực.

-Lớp thi Đố vui để để học đạt giải nhấ và được tuyển chọn vào đội thi của nhà trường.

-Công tác dự giờ của GV được duy trì đúng chỉ tiêu.

b. Việc thực hiện quy chế chuyên môn của GV:

-Thực hiện đúng quy chế chuyên môn: Hoàn thành đầy đủ các loại hồ sơ CM theo quy định. Giảng dạy đúng chương trình theo phân phối chương trình.

c. Các hoạt động khác:

-Đã tổ chức kiểm tra "Giữ vở -Rèn chữ" cho HS nhằm đẩy mạnh phong trào rèn chữ viết cho học sinh trong lớp đạt kết quả tốt.

-Duy trì tốt sinh hoạt 15 phút đầu buổi và thể dục giữa giờ, ca múa tập thể.

-Tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp trường đạt giải caovà được tuyển chọn vào đội thi HKPĐ cấp huyện.

B. Những tồn tại cần rút kinh nghiệm:

1. Về giáo dục đạo đức: -Chưa xử lí nghiêm các em vi phạm.

2. Về công tác nâng cao chất lượng:

-Chưa đi sâu vào việc bồi dưỡng học sinh giỏi.

-Còn chủ quan trong công việc.

C. Kết luận:

-Trong tháng 11, bản thân đã thực hiện hoàn thành kế hoạch về công tác chuyên môn của nhà trường đề ra.

-Thực hiện tốt việc xây dựng nề nếp Dạy - Học.

-Tổ chức tốt các hoạt động nâng cao chất lượng học tập.

Mỹ Cát, ngày 30 tháng 11 năm 2017

 

 

Trần Nhật Nam

KẾ HOẠCH THÁNG 12

Tháng

Nội dung công việc

Biện pháp

Yêu cầu,

Chỉ tiêu

( Bổ sung)

 

 

12/2017

1. Tư tưởng, đạo đức:

-Giáo dục HS theo chủ đề “Uông nước nhớ nguồn”

 

 

2. Công tác dạy và học:

-Thực hiện chương trình tuần 14 đến tuần 17.

-Hoàn thành tháng điểm thứ 4.

-Tham gia kiểm tra hồ sơ giáo viên.

-Ra đề, triển khai đề cương ôn tập đến HS.

-Dự giờ.( Thạnh,Hùng)

 

-Lên kế hoạch kiểm tra học sinh ôn tập HKI.

 

 

-Thông báo lịch thi và nhắc nhở HS thi đúng thời gian.

-Thống kê báo cáo kết quả KT cho tổ trưởng và PHHS

 

-Thi chữ viết đẹp cấp trường.

 

 

 

3. Công tác khác.

-Duy trì sinh hoạt 15 phút đầu buổi, TDGG và vệ sinh.

-Tham dự tuyên truyền tấm gương anh bộ đội cụ Hồ nhân ngày 22/12.

-Chọn và tập luyện Hội khỏe Phù Đổng cấp trường

-Thường xuyên nhắc nhở An toàn giao thông

 

-Giáo dục HS Kính yêu và biết ơn các chú bộ đội; có ý thức noi gương tốt, tác phong chú bộ đội.

 

-Theo kế hoạch phân công cụ thể

-GV rà soát và ghi điểm đúng quy chế

-GV hoàn thành các loại hồ sơ quy định.

-Thực hiện theo phân công của tổ

- Đi dự giờ tháng 12, theo thông báo trong tổ.

-Thống nhất nội dung cần ôn tập của tổ theo sách thực hành Toán - T.Việt lớp 5 và các môn Khoa, Sử, Địa lí

-Nhắc nhở HS thực hiện đúng.

-Thực hiện theo lịch của tổ. Bằng phiếu liên lạc.

-Đăng kí dự thi 4 em.

 

 

 

 

-Phân công cán sự lớp theo dõi, nhắc nhở.

-Nhắc nhở HS tham dự.

 

 

-Phối hợp với GV Thể dục để chọn và tập luyện.

-Thông báo và phát động mũ bảo hiểm và áo phản quang cho học sinh.

 

-100% HS thực hiện.

 

 

 

-GVCN + cả lớp

 

-GVCN

 

-GVCN

 

-GVCN

 

-2 tiết.

 

 

-GVCN + cả tổ

 

-GV+HS

 

-GVCN + HS

 

-GVCN

 

-Đạt 3 em: NgọcNhân,Thúy Nga, Nam.

 

 

-100% HS.

 

-GV + HS

 

 

-GVCN + 5HS.

 

-GVCN + Cả lớp

 

 

 

* Kế hoạch cụ thể từng tuần:

Tuần

Nội dung công việc

Biện pháp

Kết quả

Bổ sung

 

 

14

02-06/12

1. Tư tưởng, đạo đức:

-Giáo dục HS Kính yêu và biết ơn các chú bộ đội.

 

 

2. Công tác dạy và học:

-Bồi dưỡng HSG và phụ đạo HS yếu.

-Dự giờ GV (Thạnh )

-Triển khai ôn tập HKI

-Dự thao giảng (Hồ Loan)

3. Công tác khác.

-Củng cố15 phút đầu buổi.

-Hoàn thành mọi công việc của nhà trương đề ra.

 

-Thông qua nội dung, chương trình giảng dạy để GDHS biết yêu quý, biết ơn chú bộ đội.

 

 

-Ra BT cho HS làm rồi kiểm tra

-Dự đúng lịch (4/12)

-Vừa dạy, vừa ôn tập cho HS.

- Đi dự theo triển khai của tổ trưởng

-Cán sự lớp phụ trách.

-Ghi nhớ và hoàn thiện.

 

 

-100% HS thực hiện tốt

 

 

-Thực hiện tốt

-Thực hiện tốt

-Thực hiện tốt

-Thực hiện tốt

 

 

15

09-13/12

1. Tư tưởng, đạo đức:

-Giáo dục HS kính yêu và biết ơn các chú bộ đội.

2. Công tác dạy và học:

-Dạy chương trình tuần 15.

 

-Kiểm tra việc học tập HS yếu.

3. Công tác khác.

-Nhắc nhở HS tập TDGG, hát đầu giờ và sinh hoạt 15 phút đầu giờ thường xuyên.

-Nhắc nhở học sinh làm vệ sinh khu vực tốt

 

-Tiếp tục GDHS biết yêu quý, biết ơn chú bộ đội.

 

-Bám sát theo lịch báo giảng đã lên.

-Kiểm tra vở và kiến thức của từng em.

 

-Phân công cán sự lớp kiểm tra.

 

-GV hướng dẫn HS thực hiện.

 

-Thực hiện tốt

 

-Thực hiện tốt

-Thực hiện tốt

 

-Thực hiện tốt

 

-Đảm bảo.

 

 

 

 

16

16-20/12

1. Tư tưởng, đạo đức:

- Giáo dục HS Kính yêu và biết ơn các chú bộ đội.

 

2. Công tác dạy và học:

-Dạy chương trình tuần 16.

-Ôn tập và tăng cường công tác phụ đạo học sinh yếu chuẩn bị KTĐK HKI đạt chất lượng cao.

3. Công tác khác:

-Nhắc nhở HS Sinh hoạt Đội đảm bảo.

-Nhắc nhở học sinh làm vệ sinh khu vực tốt

 

- Tiếp tục GDHS biết yêu quý, biết ơn chú bộ đội.

 

 

-Theo lịch.

-Đi sớm hướng dẫn các HS yếu ôn tập.

 

 

 

- Phân công cán sự lớp kiểm tra.

-GV hướng dẫn HS thực hiện.

 

-Thực hiện tốt

 

 

-Duy trì tốt

 

 

 

 

 

Thực hiện tốt

-Tốt

 

 

 

 

17

23-27/12

1. Tư tưởng, đạo đức:

-Giáo dục HS Kính yêu và biết ơn các chú bộ đội.

 

2. Công tác dạy và học:

-KTĐK HKI phần đọc tiếng môn TVvà các môn.

-Nhắc học sinh di dự thi đúng thời gian qui định.

-Tham gia chấm bài, họp tổ kiểm tra hồ sơ và chuẩn bị tổng hợp số liệu báo cáo và sơ kết giai đoạn HKI.

-Vào học bạ HKI.Vào điểm trong sổ liên lạc gửi cho phụ huynh.

3. Công tác khác:

-Tham gia họp hội đồng trường để đánh giá xếp loại giáo viên.

-Tham gia sinh hoạt ngoại khoá theo lịch Liên đội.

 

 

-Nghe Báo cáo về truyền thống QĐND VN do Cựu chiến binh xã tổ chức.

 

-Theo kế hoạch nhà trường.

 

-Thường xuyên nhắc nhở.

 

-Thực hiện phân công KT hồ sơ và BC cho tổ trưởng.

 

 

-GV vào điểm học bạ đúng quy chế.

 

 

 

-Thực hiện theo kế hoạch của trường.

-GV theo dõi và triển khai cho HS tham gia theo lịch phân công cụ thể của TPT.

 

 

-100% HS tham dự

 

-100% HS được KT

-Đảm bảo.

 

-Tiến hành xong.

 

 

-Đảm bảo.

 

 

 

 

-Tốt

 

-Thực hiện nghiêm túc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SƠ KẾT CÔNG TÁC THANG 12/2017

-------&-------

 

- Trong tháng 12 là lập thành tích chào mừng ngày Quân đội nhân dân Việt Nam, bản thân đã nổ lực, phấn đấu đặc biệt là trong công tác chuyên môn đã hoàn thành một số công việc sau:

A. Về ưu điểm:

I/ Công tác xây dựng hồ sơ:

- Đã hoàn thành tất cả các loại hồ sơ CM cá nhân. Chất lượng hồ sơ được đánh giá đạt loại tốt.

- Xây dựng cụ thể kế hoạch tổ trong tháng và thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra.

II/ Công tác thống kê -Báo cáo:

- Đã thống kê kịp thời, số liệu học sinh và các số liệu về hoạt động chuyên môn trong tháng 12 và báo cáo chính xác cho tổ trưởng.

III/ Công tác dạy - học:

1. Công tác dạy - học :

- Công tác dạy và học của lớp được thực hiện tốt, học sinh giữ vững nề nếp.

- Việc sinh hoạt 15 phút đầu buổi đã thực hiện tốt, có chất lượng.

- Lên lớp có đầy đủ hồ sơ giáo án, sử dụng tốt đồ dùng dạy học ngành cấp

- Công tác dự giờ của GV được duy trì (dự 4 tiết).

- Đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường.(giải 3)

2. Việc thực hiện quy chế chuyên môn của GV:

- Thực hiện đúng quy chế chuyên môn: Hoàn thành đầy đủ các loại hồ

sơ CM theo quy định.Giảng dạy đúng chương trình theo sự phân công của nhà trường.

3/ Các hoạt động khác:

- Duy trì tốt sinh hoạt 15 phút đầu buổi và thể dục giữa giờ, ca múa tập thể.

- Thi chữ viết cấp huyện đạt 1 em: Trần Thị Ngọc Nhân(KK)

B / Kết luận :

- Trong tháng 12, bản thân đã thực hiện hoàn thành kế hoạch về công tác chuyên môn của nhà trường đề ra.

- Thực hiện tốt việc xây dựng nề nếp dạy - học.

- Tổ chức các hoạt động nâng cao chất lượng, dạy học đúng kế hoạch.

 

Mỹ Cát, ngày 28 tháng 12 năm 2017

 

 

 

 

Trần Nhật Nam

 

 

 

 

 

 

SƠ KẾT GIAI ĐOẠN HỌC KÌ I

------------------------

Trong giai đoạn HKI có rất nhiều công tác bận rộn, đặc biệt là giai đoạn đầu năm bản thân đã nổ lực chấp hành và thực hiện tốt công tác nhà trường đề ra, cụ thể như sau:

I/ Ưu điểm:

1/ Về Xây dựng hồ sơ:

- Tất cả các loại hồ sơ đều thực hiện đúng theo quy định của nhà trường. Chất lượng, nội dung hồ sơ đảm bảo các yêu cầu của nhà trường quy định và được BGH đánh giá xếp loại tốt.

2/ Công tác dạy - học:

  1. hiện đảm bảo ngày giờ công và giảng dạy đúng chương trình theo quy định. - Đã thực hiện tốt việc Kiểm tra định kì cuối kì I theo kế hoạch của nhà trường. Kết quả xếp loại GDHS cuối kì I: Loại giỏi: 2em đạt:7,1%; Khá:8em đat: 28,6%; TB:18em đạt: 64,3%

- Đã đánh giá đúng và phân loại được các đối tường học sinh của lớp để có kế hoạch phụ đạo kịp thời.

- Đã tiến hành dự giờ rút kinh nghiệm lẫn nhau giữa các giáo viên được 10 tiết. Đạt chỉ tiêu về số tiết dự giờ viên.

- Sử dụng tốt Đồ dùng dạy học của ngành cấp trong từng tiết dạy và giáo viên còn tích cực làm thêm được 2 đồ dùng dạy học đơn giản phục vụ cho tiết dạy.

- Thi GVDG cấp trường đạt giải 3.

- Thi HKPĐ đạt 5 em. Chọn tuyển 2 em thi cấp huyện.

- Thi chữ viết đẹp cấp trường đạt 3em. Thi cấp huyện đạt 1em.

3/ Công tác khác:

- Đã thực hiện tốt theo chỉ đạo của nhà trường như: Nắm bắt tình hình từng học sinh của lớp chủ nhệm và họp PHHS đầu năm, giữa năm thành công. Đã nhiều lần gặp gỡ trực tiếp với PHHS để trao đổi bàn biện pháp giáo dục những học sinh lười học, nghịch ngợm….. đem lại hiệu quả tốt.

- Thu và quyết toán dứt điểm các khoản tiền nhà trường quy định.

- Chỉ đạo chặt chẽ công tác làm vệ sinh lớp học, sân trường theo những địa điểm nhà trường phân công.

- Đảm bảo An toàn giao thông.

II/ Những tồn tại cần rút kinh nghiệm:

1. Về hồ sơ: Sổ giáo án đôi lúc rút kinh nghiệm còn chậm

2. Về công tác nâng cao chất lượng:

- Chưa đi sâu vào việc phụ đạo riêng học sinh yếu của lớp.

III/ Kết luận:

- Trong giai đoạn Học kì I, nhìn chung bản thân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn chính và công tác khác theo kế hoạch của nhà trường đã đề ra.

* Tuy nhiên vẫn còn những tồn tại như đã nêu trên, bản thân cần nghiêm túc rút kinh nghiệm để hoàn thành nhiệm vụ tốt.

Mỹ Cát, ngày 31 tháng 12 năm 2017

 

 

 

 

Trần Nhật Nam

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2018

 

Tháng

Nội dung công việc

Biện pháp

Yêu cầu,

Chỉ tiêu

( Bổ sung)

 

 

01/ 2018

1. Tư tưởng, đạo đức:

-Giáo dục HS theo chủ đề “Mừng Đảng, Mừng xuân”

 

2. Công tác dạy và học:

-Thực hiện chương trình tuần 18 đến tuần 21.

-Hoàn thành tháng điểm thứ 5.

-Sơ kết HKI. Thông báo kết quả học tập về cho gia đình

-Chọn HS viết chữ đẹp để bồi dưỡng thi cấp huyện.

-Triển khai dạy chương trình ATGT.

-Nâng cao chất lượng học tập.

 

-Xây dựng đôi bạn cùng tiến.

3. Công tác khác.

-Duy trì sinh hoạt 15 phút đầu buổi, TDGG và vệ sinh.

-Cho HS ký cam kết không tham gia các trò chơi có tính chất ăn thua…trong dịp tết Nguyên đán.

-Hoàn thành mọi hồ sơ sổ sách theo quy định.

-Giáo dục An toàn giao thông.

-Thường xuyên làm vệ sinh trường lớp.

-Trồng và chăm sóc hoa, cây cảnh.

-Ủng hộ HS vùng khó khăn, bão lụt.

-Củng cố các bài hát múa.

-Họp PHHS lần 2.(19/01)

 

-Giáo dục HS biết yêu quê hương đất nước, tự hào dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước.Tự hào về Đảng.

-Theo lịch của ngành.

 

-GV rà soát và hoàn thành.

-Vào điểm phiếu liên lạc và gửi về cho từng PHHS

-Chọn 1 em để bồi dưỡng.

 

-Thực hiện theo lịch của nhà trường

-Phối hợp với cha mẹ HS và thường xuyên kiểm tra.

-Phân công em khá giỏi giúp đỡ em yếu.

-Phân công cán sự lớp theo dõi, nhắc nhở.

-Hướng dẫn HS ký và thực hiện như đã cam kết.

 

 

-Đối chiếu và tự hoàn thành theo quy định

-Thường xuyên nhắc nhở.

 

-Thực hiện theo lịch của nhà trường.

-Thực hiện theeo kế hoạch của Đội.

-Thực hiện theo kế hoạch của nhà trường.

-Thường xuyên tập luyện.

-Thực hiện theo lịch của nhà trường.

 

-GV-Cả lớp

 

 

-GVCN

 

-GVCN

-GVCN

 

-CM

 

-GV

 

-GVCN

- GV

-GVCN

 

-HS

 

-GV

 

 

 

-GV

 

-GV

 

-GV-HS

 

-GV-HS

 

-GV-HS

 

-GV-HS

-100%

 

 

 

 

 

* Kế hoạch cụ thể từng tuần:

 

Tuần

Nội dung công việc

Biện pháp

Kết quả

( Bổ sung)

 

 

 

 

 

19

06 -10/01

1. Tư tưởng, đạo đức:

-HS biết yêu quê hương đất nước, tự hào dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước.

-Tìm hiểu về Đảng về Bác Hồ.

-Lễ phép người lớn, đối xử hòa nhã với bạn bè.

2. Công tác dạy và học:

-Dạy An toàn giao thông(B1)

-Bồi dưỡng HSG và phụ đạo HS yếu.

-Sơ kết HKI. Thông báo kết quả học tập về cho gia đình

-Phân công HSG giúp đỡ HS yếu.

-Tham gia bồi dưỡng Tiếng Anh, Toán qua mạng.

-Tham gia rèn luyện chữ viết để dự thi cấp huyện.

3. Công tác khác.

-Hướng dẫn HS làm vệ sinh trường, lớp.

-Duy trì sinh hoạt 15 phút đầu buổi.

-Giáo dục an toàn giao thông và nghiêm cấm chơi những trò nguy hiểm.

 

 

-Giáo dục HS ý thức tự hào dân tộc.

 

-Theo kế hoạch của Đội.

-Thường xuyên nhắc nhở.

 

 

-Thực hiện theo lịch của chuyên môn.

-Cho BT cho HS làm rồi kiểm tra

-Vào điểm phiếu liên lạc và gởi về cho từng PHHS

-Lên kế hoạch phân công từng HS.

-Theo lịch của chuyên môn.

-Theo lịch của chuyên môn.

 

-Phân công lớp phó VTM kiểm tra.

-Cán sự lớp phụ trách.

 

-Thường xuyên nhắc nhở.

 

-100% HS thực hiện tốt

 

-Đảm bảo.

-HS có tiến bộ.

 

-Đảm bảo

 

-Tốt

 

-Đảm bảo

 

-Tốt.

 

-Đảm bảo.

 

-Đảm bảo.

 

 

-100% HS thực hiện tốt

-Tốt

 

-Tốt.

 

 

 

 

 

 

20

13-17/01

1. Tư tưởng, đạo đức:

-HS biết yêu quê hương đất nước, tự hào dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước.

-Tìm hiểu về Đảng, Bác Hồ.

 

-GD học sinh kính trọng người lớn, tôn trọng bạn bè.

2. Công tác dạy và học:

-Vào điểm tháng thứ năm đúng tiến độ.

-Tham gia bồi dưỡng chữ viết cấp trường.

-Kiểm tra việc học tập của các HS yếu.

-Dạy chương trình ATGT(B2)

 

-Củng cố và nâng cao chất lượng học tập.

 

3. Công tác khác.

-Phân công cán bộ lớp hướng dẫn HS sinh hoạt lớp.

 

-Duy trì sinh hoạt 15 phút đầu buổi, TDGG và hát đầu giờ.

 

 

-Giáo dục HS ý thức tự hào dân tộc.

 

-Tìm hiểu qua sách báo báo, truyền hình.

-Thường xuyên nhắc nhở.

 

 

-Rà sót, ghi điểm đúng quy chế.

-Thực hiện theo lịch của chuyên môn.

-Rà soát và có kế hoạch phụ đạo.

-Thực hiện theo lịch của nhà trường

-Họp PHHS và thường xuyên kiểm tra bài cũ, sách vở, đồ dùng học tập.

 

-Nhắc nhở và uốn nắn cho từng em thường xuyên.

 

-Cán sự lớp.

 

 

-100% HS thực hiện tốt

 

-Đảm bảo.

 

-Tốt.

 

 

-H.thành

 

-Đảm bảo

 

-Thực hiện tốt theo lịch

-Đảm bảo.

 

-Đảm bảo.

 

 

 

-100% HS thực hiện tốt

 

-Tốt

 

 

Tuần

Nội dung công việc

Biện pháp

Kết quả

( Bổ sung)

 

 

 

 

 

 

 

21

20-24/01

1. Tư tưởng, đạo đức:

-HS biết yêu quê hương đất nước, tự hào dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước.

-GD học sinh lễ phép người lớn, hòa nhã với bạn bè.

2. Công tác dạy và học:

-Thực hiện dạy học tuần 21

-Thường xuyên kiểm tra việc học tập của các HS yếu.

 

-Thường xuyên kiểm tra bài cũ và đồ dùng học tập.

-Nâng cao cao chất lượng học tập.

3. Công tác khác:

-Cho HS ký cam kết không tham gia các trò chơi có tính chất ăn thua…trong dịp Tết Nguyên đán.

-Làm vệ sinh lớp, trường trước khi nghỉ Tết

-Phân công trực Tết Nguyên đán.

 

 

 

-Giáo dục HS ý thức tự hào dân tộc.

 

 

-Thường xuyên nhắc nhở.

 

 

-Thực hiện theo lịch.

-Rà soát và có kế hoạch phụ đạo.Phân công HS giỏi kèm cặp HS yếu.

-Phối hợp với cán sự lớp.

 

-Phối hợp với GV dạy môn.

 

 

-Hướng dẫn HS ký và thực hiện như đã cam kết.

 

 

-Thực hiện theo phân công

-Theo lịch của Đội.

 

 

-100% HS thực hiện tốt

 

 

-Thực hiện tốt

 

-Tốt

-HS thực hiện tốt

 

-Tốt.

 

-Đảm bảo.

 

 

 

-100%HS thực hiện tốt

 

 

-Đảm bảo

 

-Đảm bảo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

26/01-09/02

1. Tư tưởng, đạo đức:

-HS biết yêu quê hương đất nước, tự hào dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước.

-Giáo dục HS vui xuân lành mạnh, hữu ích.

2. Công tác dạy và học:

-Dạy tuần 22(thứ 2 dạy vào CN ngày 26/01).Thứ ba dạy vào ngày 26/02...Thứ 6 dạy vào CN ngày 09/02).

-Tiếp tục kiểm tra việc học tập của HS yếu.

3. Công tác khác:

-Nhắc nhở HS tập TDGG, hát đầu giờ và sinh hoạt 15 phút đầu buổi thường xuyên.

-Theo dõi công tác VS.

-Nghiêm cấm các trò chơi nguy hiểm và ăn quà vặt.

 

 

 

-Giáo dục HS ý thức tự hào dân tộc.

 

 

-Nhắc nhở thường xuyên trước và sau Tết Nguyên đán.

 

-Thực hiện theo lịch của BGH.

 

 

-Kiểm tra kiến thức của các em

 

 

-Phân công cán sự lớp theo dõi cụ thể.

 

-KT thường xuyên

-Thường xuyên nhắc nhở.

 

-100% HS thực hiện tốt

 

 

-HS thực hiện tốt

 

 

-Thực hiện tốt

 

 

-HS thực hiện tốt

 

 

-HS thực hiện tốt

 

-Tốt

-Đảm bảo.

 

SƠ KẾT CÔNG TÁC THÁNG 01/2018

-------&-------

Trong tháng 01 bản thân đã nổ lực, phấn đấu đặc biệt là trong công tác chuyên môn đã hoàn thành một số công việc sau:

A. Về ưu điểm:

I/ Công tác xây dựng hồ sơ:

- Đã hoàn thành tất cả các loại hồ sơ CM cá nhân. Chất lượng hồ sơ được đánh giá đạt loại tốt

- Xây dựng cụ thể kế hoạch tổ trong tháng và thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra.

II/ Công tác thống kê -Báo cáo:

- Đã thống kê kịp thời, số liệu học sinh và các số liệu về hoạt động chuyên môn trong tháng 12 và báo cáo chính xác cho tổ trưởng.

III/ Công tác dạy -học:

1. Công tác dạy -học:

-Công tác dạy và học của lớp được thực hiện tốt, học sinh đi học đều.

-Việc sinh hoạt 15 phút đầu buổi đã thực hiện tốt.

- Lên lớp có đầy đủ hồ sơ giáo án, sử dụng tốt đồ dùng dạy học ngành cấp.

-Dạy đảm bảo chương trình, không cắt xén.

-Học sinh đi học chuyên cần, đúng giờ.

2. Việc thực hiện quy chế chuyên môn của GV:

- Thực hiện đúng quy chế chuyên môn: Hoàn thành đầy đủ các loại hồ

sơ CM theo quy. Giảng dạy đúng chương trình theo sự phân công của nhà trường.

3/ Các hoạt động khác:

- Duy trì tốt sinh hoạt 15 phút đầu buổivà thể dục giữa giờ, ca múa tập thể.

- Hướng dẫn HS ký cam kết không tham gia các trò chơi có tính chất ăn thua, bạo lực, không đốt pháo…trong dịp Tết Nguyên đán.

- Vệ sinh trường, lớp sạch sẽ.

- Đảm bảo An toàn giao thông.

- Lễ phép với người lớn, đối xử hòa nhã với bạn bè.

B / Kết luận:

- Trong tháng 01/2018, bản thân đã thực hiện hoàn thành kế hoạch về công tác chuyên môn của nhà trường đề ra.

- Thực hiện tốt việc xây dựng nề nếp dạy - học đi vào ổn định.

- Tổ chức các hoạt động nâng cao chất lượng dạy học đúng kế hoạch.

- Hướng dẫn HS viết chữ đẹp có kết quả tốt.(Đạt cấp…….. 1 em: …………)

 

Mỹ Cát,ngày 25 tháng 02 năm 2018

 

 

Trần Nhật Nam

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02/2018

 

Tháng

Nội dung công việc

Biện pháp

Yêu cầu,

Chỉ tiêu

( Bổ sung)

 

 

02/ 2018

1. Tư tưởng, đạo đức:

-Giáo dục HS theo chủ đề “Nhi đồng vui khỏe”

 

2. Công tác dạy và học:

-Thực hiện chương trình tuần 22 đến tuần 25.

-Hoàn thành tháng điểm thứ 6.

-Dự giờ, thao gảng trong tổ.

 

-Hoàn thành SKKN dự thi cấp trường.

-Tăng cường ôn tập cho HS để dự thi giữa HKII.

3. Công tác khác:

-Duy trì sinh hoạt 15 phút đầu giờ, TDGG và vệ sinh.

-Tổ chức cho HS kí cam kết không vi phạm các tệ nạn trong dịp tết.

-Tổ chức HS làm vệ sinh khu vực trước khi nghỉ tết.

-Triển khai thu kế hoạch nhỏ.

 

-Đón đoàn KT trường chuẩn.

 

 

-Giáo dục HS biết yêu quê hương đất nước, tự hào dân tộc việt nam có truyền thống yêu nước

 

-Theo kế hoạch phân công cụ thể

-GV rà soát và hoàn thành.

-Thực hiện theo lịch của tổ.

 

-Chỉnh sửa và nộp bài

 

-Giáo viên có kế hoạch

 

 

-Phân công cán sự lớp theo dõi, nhắc nhở.

 

-Hướng dẫn học sinh thực hiện kí cam kết.

 

-Thực hiện theo phân công của nhà trường.

-GVCN thu nộp cho TPT Đội.

-GD đạo đức HS.

 

 

-HS thực hiện tốt.

 

 

 

-GV + Cả lớp

-H.Thành

-GV

 

-GVCN

 

-GVCN

 

 

-HS thực hiện tốt

 

-GVCN và HS

 

-GVCN và HS.

-GVCN và HS

-GV và HS

 

 

  • Kế hoạch cụ thể từng tuần:

Tuần

Nội dung công việc

Biện pháp

Kết quả

( Bổ sung)

 

 

 

 

23

10-14/2

1. Tư tưởng, đạo đức:

-Giáo dục HS ý thức tự hào dân tộc

2. Công tác dạy và học:

-Thường xuyên kiểm tra việc học tập của các HS yếu.

-Củng cố nề nếp học tập

3. Công tác khác:

-Làm vệ sinh lớp, trường theo khu vực được phân công.

-Giáo dục an toàn giao thông.

 

-Thường xuyên nhắc nhở.

 

 

-Phân công HS giỏi kèm HS yếu.

-Thường xuyên kiểm tra

 

-Thực hiện theo phân công của nhà trường.

-Thường xuyên nhắc nhở

 

-Đảm bảo

 

 

-Thực hiện tốt

 

-Thực hiện tốt

 

-Tốt

 

 

 

 

 

24

17-21/2

 

1. Tư tưởng, đạo đức:

- Giáo dục HS ý thức tự hào dân tộc

2. Công tác dạy và học:

-Dạy chương trình tuần 24.

 

-Tiếp tục kiểm tra việc học tập của HS yếu.

-Hoàn thành tháng điểm thứ 6 theo đúng tiến độ thời gian.

-Củng cố 15 phút đầu buổi.

3. Công tác khác:

-Đón đoàn kiểm tra trường

chuẩn Quốc gia(17/2)

-Nhắc nhở HS tập TDGG, hát đầu giờ và sinh hoạt 15 phút đầu giờ thường xuyên.

-Học các chuyên hiệu và các bài hát múa tập thể.

 

-Thường xuyên giáo dục

 

 

-Thực hiện theo lịch đã phân công.

-Kiểm tra kiến thức của các em

-Ghi điểm đúng quy chế

 

-Thường xuyên theo dõi,nhắc nhở.

-Giáo dục đạo đức HS cách giao tiếp và làm vệ sinh.

-GV nhắc nhở HS.

 

 

-Thực hiện theo lịch của TPT.

 

-Đảm bảo

 

 

-GV thực hiện đúng

-HS thực hiện tốt

-Đảm bảo

 

-Đảm bảo

 

-Thực hiện tốt

-HS thực hiện tốt

 

-Đảm bảo

 

 

 

 

25

24-28/2

 

1. Tư tưởng, đạo đức:

- Giáo dục HS ý thức tự hào dân tộc

2. Công tác dạy và học:

-Thường xuyên kiểm tra việc học tập của các HS yếu.

-Tăng cường ôn tập cho học sinh chuẩn bị thi GHKII

-Dự giờ giáo viên trong tổ.

-Phối hợp với PH để nâng cao chất lượng học tập của HS

3. Công tác khác:

-Làm vệ sinh lớp, trường theo khu vực được phân công.

-Sinh hoạt Đội theo lịch

-Nghiêm cấm ăn quà vặt

 

 

-Thường xuyên nhắc nhở.

 

 

-Phân công HS giỏi kèm HS yếu.

-GV có kế hoạch ôn tập.

 

-Dự giờ cô Cúc

-Gặp gỡ trực tiếp hoặc qua điện thoại

 

-Thực hiện theo phân công của nhà trường.

-Sinh hoạt theo lịch

-Thường xuyên nhắc nhở.

 

-Đảm bảo

 

 

-Thực hiện tốt

-Thực hiện tốt

-Tốt

-Đảm bảo

 

 

-HS thực hiện tốt

-Đảm bảo

-Tốt

 

SƠ KẾT CÔNG TÁC THÁNG 02/2018

-------&-------

 

- Trong tháng 02 là tháng sau đợt nghỉ Tết nguyên đán. Nhưng bản thân đã nổ lực, phấn đấu đặc biệt là trong công tác chuyên môn đã hoàn thành một số công việc sau:

 

A. Về ưu điểm:

I/ Công tác xây dựng hồ sơ:

- Tất cả các loại hồ sơ đều thực hiện đúng theo quy định của nhà trường. Chất lượng, nội dung hồ sơ đảm bảo các yêu cầu của nhà trường quy định.

- Xây dựng cụ thể kế hoạch tổ trong tháng và thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra.

II/ Công tác thống kê - Báo cáo:

- Đã thống kê kịp thời, số liệu học sinh và các số liệu về hoạt động chuyên môn trong tháng 2 và báo cáo chính xác cho tổ trưởng.

III/ Công tác dạy - học:

1. Công tác dạy - học:

-Công tác dạy và học của lớp được thực hiện tốt, học sinh đi học đúng giờ, duy trì sĩ số của lớp đảm bảo. Việc sinh hoạt 15 phút đầu giờ đã thực hiện tốt.

- Lên lớp có đầy đủ hồ sơ giáo án, sử dụng tốt đồ dùng dạy học ngành cấp.

2. Việc thực hiện quy chế chuyên môn của GV:

- Thực hiện đúng quy chế chuyên môn: Hoàn thành đầy đủ các loại hồ sơ CM theo quy định. Giảng dạy đúng chương trình theo sự phân công của nhà trường.

3/ Các hoạt động khác:

- Duy trì tốt sinh hoạt 15 phút đầu giờ và thể dục giữa giờ, ca múa tập thể, sinh hoạt Đội.

- Vệ sinh khu vực tốt.

- Nhắc nhở HS vệ sinh cá nhân tốt để phòng bệnh Tay - Chân - Miệng.

B / Kết luận:

- Trong tháng 02/2013, bản thân đã thực hiện hoàn thành kế hoạch về công tác chuyên môn của nhà trường đề ra.

- Thực hiện tốt việc xây dựng nề nếp dạy - học đi vào ổn định giai đoạn trước và sau nghỉ Tết.

- Tổ chức các hoạt động nâng cao chất lượng dạy học đúng kế hoạch.

 

Mỹ Cát,ngày 28 tháng 02 năm 2018


 

 

Trần Nhật Nam

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03/2018

 

Tháng

Nội dung công việc

Biện pháp

Yêu cầu,

Chỉ tiêu

( Bổ sung)

 

 

03/ 2018

1. Tư tưởng, đạo đức:

-Giáo dục HS theo chủ đề “Tiến bước lên Đội-Đoàn”

 

2. Công tác dạy và học:

-Thực hiện chương trình tuần 26 đến tuần 29.

-Hoàn thành tháng điểm thứ 7.

-Dự giờ giáo viên trong tổ.

-Tăng cường ôn tập để HS dự thi giữa HKII.

-Thông báo kết quả học tập của học sinh về gia đình.

3. Công tác khác.

-Duy trì sinh hoạt 15 phút đầu giờ, TDGG và vệ sinh.

-Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3.

-Củng cố Nghi thức Đội và tập luyện các bài hát múa theo qui định.

-Chăm sóc hoa,cây cảnh

 

 

-Giáo dục HS noi theo những tấm gương Đội viên,Đoàn viên ưu tú..

 

 

-Theo kế hoạch phân công cụ thể

-GV rà soát,hoàn thành.

-Dự giờ thầy Thạnh.

-Thực hiện theo lịch của nhà trường

-Ghi phiếu điểm gửi PH.

 

 

-Phân công cán sự lớp theo dõi, nhắc nhở.

-Theo lịch của TPTĐ.

 

 

-Tăng cường tập luyện ở tiết thể dục.

 

-Phân công từng tổ.

 

 

-Đảm bảo

 

 

 

 

-GV

 

-GV

-GV

-GVCN

 

 

-GVCN

 

-GV

 

-GVCN

 

 

GVCN+BCH

 

 

GVCN và HS

 

Kế hoạch cụ thể từng tuần:

Tuần

Nội dung công việc

Biện pháp

Kết quả

(Bổsung)

 

 

 

 

 

26

03-07/3

 

1. Tư tưởng, đạo đức:

- Giáo dục HS học tập theo gương Đội viên,Đoàn viên ưu tú.Tôn trọng bạn nữ.

2. Công tác dạy và học:

-Tiếp tục kiểm tra việc học tập của HS.

-Tăng cường ôn tập cho học sinh chuẩn bị thi GHKII

3. Công tác khác:

-Nhắc nhở HS tập TDGG, hát đầu giờ và sinh hoạt 15 phút đầu giờ thường xuyên.

-Nhắc nhở học sinh vệ sinh cá nhân

-Làm vệ sinh lớp, trường theo khu vực được phân công.

-Hoàn thành mọi công việc của nhà trường đưa ra.

 

-Giáo dục HS hằng ngày và cuối tuần.

 

 

-Thường xuyên kiểm tra ĐDHT và bài cũ.

-GV có kế hoạch ôn tập theo chương trình.

 

- KT thường xuyên và thực hiện theo lịch của TPT.

-Thực hiện theo lịch của trường.

-Thực hiện theo phân công của nhà trường

- Ghi nhớ và hoàn thiện

 

-Thực hiện tốt

 

 

-Đảm bảo

 

-H.thành tốt

 

 

-Thực hiện tốt

 

-HS thực hiện tốt

-HS thực hiện tốt

-Hoàn thành

 

 

 

 

 

 

 

27

10-14/3

 

1. Tư tưởng, đạo đức:

- Giáo dục HS biết lễ phép, vâng lời người lớn và kính yêu mẹ,cô giáo và tôn trọng bạn nữ.

2. Công tác dạy và học:

-Thường xuyên kiểm tra việc học tập của các HS.

-Tăng cường ôn tập cho học sinh chuẩn bị thi GHKII

-Nhắc học sinh lịch thi GHKII

 

-Dự giờ đồng nghiệp

3. Công tác khác:

-Làm vệ sinh lớp, trường theo khu vực được phân công.

-Nhắc nhở học sinh vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường tốt để phòng bệnh sốt xuất huyết.

-Nghiêm cấm ăn quà vặt.

 

-Giáo dục an toàn giao thông

 

-Chăm sóc hoa và cây cảnh.

 

- Giáo dục HS hằng ngày và cuối tuần.

 

 

 

-Phân công HS giỏi kèm cặp HS yếu.

-GV có kế hoạch ôn tập.

 

-Thực hiện theo lịch của nhà trường.

-Dự giờ cô Cúc.

 

-Thực hiện theo phân công của nhà trường.

-Thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở

 

-Thường xuyên nhắc nhở.

-Thường xuyên nhắc nhở.

-Phân chia theo tổ

 

-Thực hiện tốt

 

 

 

-HS yếu tiến bộ hơn

-Thực hiện đúng

-Đảm bảo

 

-GV

 

-Thực hiện tốt

-100% HS thực hiện tốt

 

-GV+BCH

 

-Đảm bảo

 

-Đảm bảo

 

 

 

 

 

 

 

28

17-21/3

 

1. Tư tưởng, đạo đức:

- HS biết yêu quê hương đất nước, tự hào dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước

2. Công tác dạy và học:

-Tiếp tục rèn chữ viết cho HS ở giai đoạn còn lại.

-Thường xuyên kiểm tra việc học tập của các HS.

-Tăng cường ôn tập cho học sinh giỏi

- Tổ chức kiểm tra định kì GKII cho HS

-Gặp gỡ PH để cuảng cố nề nếp học tập của HS

3. Công tác khác:

-Làm vệ sinh lớp, trường theo khu vực được phân công.

-Sinh hoạt Đội theo lịch

 

-Nhắc nhở học sinh vệ sinh cá nhân tốt để phòng bệnh

 

-Giáo dục HS ý thức tự hào dân tộc

 

 

-GV hướng dẫn HS thực hiện.

-Phân công HS giỏi kèm HS yếu hơn.

GV có kế hoạch ôn tập.

-Tham gia coi và chấm kiểm tra. Tổng hợp điểm báo cáo cho CM

-Gặp gỡ trực tiếp hoặc qua điện thoại

 

-Thực hiện theo phân công của nhà trường.

- GV hướng dẫn kiểm tra

-Thực hiện theo lịch của trường.

 

-100% HS thực hiện tốt

 

 

-Thực hiện tốt

-Thực hiện tốt

-Thực hiện tốt

-Đạt 100% TB trở lên

-Đảm bảo

 

 

-100% HS thực hiện tốt

-100% HS thực hiện tốt

-Đảm bảo

 

 

 

 

29

24-28/3

 

1. Tư tưởng, đạo đức:

- HS biết yêu quê hương đất nước, tự hào dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước

2. Công tác dạy và học:

-Thông báo lịch thi NTĐ cấp trường.(12/4)

-Tiếp tục kiểm tra việc học tập của HS.

-Tăng cường ôn tập cho học sinh giỏi,củng cố HS yếu.

- Dự giờ đồng nghiệp

3. Công tác khác:

-Tăng cường luyện tập Nghi thức Đội.

-Nhắc nhở HS tập TDGG, hát đầu giờ và sinh hoạt 15 phút đầu giờ thường xuyên.

-Làm vệ sinh lớp, trường theo khu vực được phân công.

 

- Giáo dục HS ý thức tự hào dân tộc

 

 

-GV thông báo

 

-Kiểm tra kiến thức của các em

-GV có kế hoạch ôn tập.

 

-Dự giờ cô Thầy Hùng

 

-Củng cố luyện tập và dự thi vào ngày 12/4

-KT thường xuyên và thực hiện theo lịch của TPT.

-Thực hiện theo phân công của nhà trường

 

-100% HS thực hiện tốt

 

 

-Đảm bảo

 

-H.thành tốt

 

-Đảm bảo

 

-2 tiết

 

-Đảm bảo.

 

-HS thực hiện tốt

 

-Đảm bảo

 

 

SƠ KẾT CÔNG TÁC THÁNG 03/2018

-------&-------

 

Trong tháng 03 có nhiều ngày lễ lớn:8/3; 26/3... Nhưng bản thân đã nổ lực, phấn đấu đặc biệt là trong công tác chuyên môn đã hoàn thành một số công việc sau:

A. Về ưu điểm:

I/ Công tác xây dựng hồ sơ:

- Tất cả các loại hồ sơ đều thực hiện đúng theo quy định của nhà trường. Chất lượng, nội dung hồ sơ đảm bảo các yêu cầu của nhà trường quy định.

- Xây dựng cụ thể kế hoạch tổ trong tháng và thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra.

II/ Công tác thống kê -Báo cáo:

- Đã thống kê kịp thời, số liệu học sinh và các số liệu về hoạt động chuyên môn trong tháng 3 và báo cáo chính xác cho tổ trưởng.

III/ Công tác dạy - học:

1. Công tác dạy - học :

-Công tác dạy và học của lớp được thực hiện tốt, học sinh đi học đúng giờ, sĩ số lớp đảm bảo.

-Việc sinh hoạt 15 phút đầu giờ đã thực hiện tốt, có chất lượng hơn.

- Lên lớp có đầy đủ hồ sơ giáo án, sử dụng tốt đồ dùng dạy học ngành cấp.

2. Việc thực hiện quy chế chuyên môn của GV:

- Thực hiện đúng quy chế chuyên môn: Hoàn thành đầy đủ các loại hồ

sơ CM theo quy định. Giảng dạy đúng chương trình theo sự phân công của nhà trường.

3/ Các hoạt động khác:

- Duy trì tốt sinh hoạt 15 phút đầu giờ và thể dục giữa giờ, ca múa tập thể, sinh hoạt Đội.

- Vệ sinh lớp học cũng như theo khu vực phân công tốt.

- Nhắc nhở HS vệ sinh cá nhân, môi trường tốt để phòng bệnh.

- Hướng dẫn HS tham gia tốt các hoạt động do trường, Đội tổ chức.

B / Kết luận:

- Trong tháng 03/2013, bản thân đã thực hiện hoàn thành kế hoạch về công tác chuyên môn của nhà trường đề ra.

- Thực hiện tốt việc xây dựng nề nếp dạy -học đi vào ổn định.

- Tổ chức các hoạt động nâng cao chất lượng dạy học đúng kế hoạch.

- Hướng dẫn HS tham gia tốt các hoạt động do trường, Đội tổ chức.

 

Mỹ Cát,ngày 31 tháng 3 năm 2018

 

 

 

Trần Nhật Nam

 

SƠ KẾT GIAI ĐOẠN GIỮA HỌC KÌ II- 2018

-------&-------

Trong giai đoạn Giữa HKII mặc dù trải qua thời gian nghỉ tết Nguyên Đán nhưng bản thân đã nổ lực chấp hành tốt công tác nhà trường đề ra, cụ thể như sau:

I/ Ưu điểm:

1/ Về xây dựng hồ sơ:

- Hầu hết các loại hồ sơ đều thực hiện đúng theo quy định của nhà trường. Chất lượng, nội dung hồ sơ đảm bảo các yêu cầu của nhà trường quy định.

- Hoàn thành hồ sơ chủ nhiệm lớp.

- Hoàn thành danh sách chính thức học sinh của từng lớp và báo cáo chính xác các thông tin cần thiết của học sinh cho trường.

2/ Công tác dạy - học:

- Đã xây dựng tốt nề nếp học tập ở lớp, tổ chức sinh hoạt đều đặn 15 phút đầu giờ.

- Thực hiện đảm bảo ngày giờ công và giảng dạy đúng chương trình theo quy định của nhà trường.

- Đã thực hiện tốt việc Kiểm tra định kì Giữa kì II theo kế hoạch của nhà trường.

- Đã đánh giá đúng và phân loại được các đối tường học sinh của lớp để có kế hoạch phụ đạo / bồi dưỡng kịp thời.

- Đã tiến hành dự giờ rút kinh nghiệm lẫn nhau giữa các giáo viên tổ. Đạt chỉ tiêu về số tiết dự giờ của giáo viên.

- Sử dụng tốt Đồ dùng dạy học của ngành cấp trong từng tiết dạy.

3/ Công tác khác:

- Đã thực hiện tốt về theo chỉ đạo của nhà trường như: Nắm bắt tình hình từng học sinh của lớp chủ nhệm. Đã nhiều lần gặp gỡ trực tiếp với PHHS để trao đổi bàn biện pháp giáo dục những học sinh lười học, không đủ dụng cụ học tập, đùa nghịch, hiếu động …..

- Thường xuyên hướng dẫn HS làm tốt công tác vệ sinh lớp học, khu vực sân trường theo những địa điểm nhà trường phân công.

II/ Những tồn tại cần rút kinh nghiệm:

1. Về hồ sơ:

Phần rút kinh nghiệm, còn có một số tiết rút kinh nghiệm sau mỗi tiết dạy chưa sâu sắc, chưa cụ thể lắm.

2. Về công tác nâng cao chất lượng:

- Chưa đi sâu vào việc phụ đạo riêng học sinh yếu của lớp.

III/ Kết luận:

- Trong giai đoạn giữa kì II, nhìn chung bản đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn theo kế hoạch của nhà trường đã đề ra.

* Tuy nhiên vẫn còn những tồn tại như đã nêu trên, bản thân cần nghiêm túc rút kinh nghiệm để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn.

 

Mỹ Cát, ngày 31 tháng 3 năm 2018

 

 

Nguyễn Xuân Phương

 

KẾ HOẠCH THÁNG 04/2018

 

Tháng

Nội dung công việc

Biện pháp

Yêu cầu,

Chỉ tiêu

( Bổ sung)

 

 

04/ 2018

1. Tư tưởng, đạo đức:

 

Giáo dục HS theo chủ đề “Hòa bình hữu nghị”

 

 

2. Công tác dạy và học:

-Thực hiện chương trình tuần 31 đến tuần 34.

-Hoàn thành tháng điểm thứ 8.

Dự giờ, thao gảng trong tổ.

Chọn HS để bồi dưỡng dự KSHSG cấp trường,cấp huyện

-Ra đề cương ôn tập cuối năm các môn tính bằng điểm số

- Tăng cường ôn tập cho hs để HS dự thi cuối HKII.

 

- Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch trong tháng.

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân đến ngày 6/4/2013.

3. Công tác khác.

- Tập huấn môi trường Biển Đảo ngày 6/4/2013.

- Kiểm tra xây dựng trường học thân thiện HS tích cực vào ngày 24/4/ 2013

 

 

- Giáo dục HS biết yêu quê hương đất nước, tự hào dân tộc việt nam có truyền thống yêu nước.

 

-Theo kế hoạch phân công cụ thể

- GV rà soát và hoàn thành.

Thực hiện theo lịch của tổ.

Chọn 02em để bồi dưỡng

Giáo viên thường xuyên nhắc nhở

Đề cương môn Toán, TV, Khoa, Sử, Địa

 

Thực hiện theo lịch của nhà trường

 

Hoàn thành hồ sơ có trong tháng.

- Giáo viên có kế hoạch

 

 

 

-Thực hiện theo lịch của nhà trường đưa ra.

- Củng cố công tác vệ sinh và hồ sơ sổ sách theo quy định

 

 

-100% HS thực hiện tốt.

 

 

 

 

- Thực hiện tốt theo lịch

 

H.Thành

 

- Thực hiện tốt theo lịch

- Thực hiện tốt theo lịch

- Đảm bảo

H.Thành

 

 

 

H.Thành

 

Thực hiện tốt

 

 

 

 

 

Kế hoạch cụ thể từng tuần:

 

Tuần

Nội dung công việc

Biện pháp

Kết quả

 

 

 

 

 

30

1→

6/04

1. Tư tưởng, đạo đức:

- HS biết yêu quê hương đất nước, tự hào dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước

2. Công tác dạy và học:

- Dạy học tuần 30

- Tham gia dự giờ đồng nghiệp

-Tiếp tục kiểm tra việc học tập của học sinh.

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân đến ngày 6/4/2013

3. Công tác khác:

- Tập huấn dạy tích hợp nội dung giáo dục Bảo vệ môi trường Biển-

Đảo ngày 6/4/2013.

 

- Giáo dục HS ý thức tự hào dân tộc

 

 

 

- Dạy theo lịch

- Dự giờ thầy Vị

- Kiểm tra việc học bài, chuẩn bị bài của HS

- Thực hiện theo lịch của nhà trường

 

 

-Dự tập huấn tại trường, thống nhất trong tổ cách thực hiện tích hợp nội dung giáo dục

100% HS thực hiện tốt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Thực hiện tốt

 

 

 

 

 

 

 

 

31

8/04→

13/04

1. Tư tưởng, đạo đức:

- HS biết yêu quê hương đất nước, tự hào dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước

2. Công tác dạy và học:

-Tiếp tục rèn cho HS tham gia khảo sát HSG cấp trường.

-Thường xuyên kiểm tra việc học tập của các HS.

-Tăng cường ôn tập cho học sinh giỏi.

- Củng cố hồ sơ để đón đoàn kiểm tra Phòng GD chỉ đạo xây dựng hồ sơ trường Chuẩn

3. Công tác khác:

-Làm vệ sinh lớp, trường theo khu vực được phân công.

- Hoàn thành mọi kế hoạch của nhà trường đưa ra

 

- Giáo dục HS ý thức tự hào dân tộc

 

 

- GV hướng dẫn HS ôn tập.

 

-Phân công HS truy bài lẫn nhau

GV có kế hoạch ôn tập.

 

-Cập nhập số liệu hoàn thành, bổ sung các loại hồ sơ theo quy định nộp cho văn phòng.

Thực hiện theo lịch của trường.

- Bổ sung hoàn tất

 

 

-100% HS thực hiện tốt

 

Thực hiện tốt

-H.thành tốt

- Tốt

 

Cần bổ sung chỉnh sửa thêm.

 

Hoàn thành

 

-Thực

hiện tốt

Tuần

Nội dung công việc

Biện pháp

Kết quả

 

 

 

 

 

 

32

15→

20/04

1. Tư tưởng, đạo đức:

- HS biết yêu quê hương đất nước, tự hào dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước

2. Công tác dạy và học:

- Thực hiện chương trình của tuần 32

- Dự giờ GV trong tổ

-Thường xuyên kiểm tra việc học tập của các HS yếu.

-Tăng cường ôn tập cho học sinh để thi cuối năm đạt kết quả tốt

3. Công tác khác:

- Tổ chức HNPHHS lần 2 vào ngày 21/4/2013

-Làm vệ sinh lớp, trường theo khu vực được phân công.

-Nhắc nhở học sinh vệ sinh cá nhân tốt để phòng bệnh mùa hè

 

- Giáo dục HS ý thức tự hào dân tộc

 

 

Thực hiện theo lịch cụ thể.

- Dự giờ thầy Trừ, thầy Công ngày 20/4

Phân công HS giỏi kèm cặp HS yếu hơn.

GV có kế hoạch ôn tập.

 

 

GV chuẩn bị nội dung để báo cáo trướcPHHS

Thực hiện theo lịch của trường.

Thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở.

 

100% HS thực hiện tốt

 

 

 

2 tiết

 

-Thực hiện tốt

 

 

 

-Tốt

-Thực hiện tốt

-100% HS thực hiện tốt

 

 

 

 

 

33

22/04→

27/04

1. Tư tưởng, đạo đức:

- HS biết yêu quê hương đất nước, tự hào dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước

2. Công tác dạy và học:

Tiếp tục kiểm tra việc học tập của HS.

-Tăng cường ôn tập cho học sinh để thi cuối năm đạt kết quả tốt

- Tham dự Khảo sát HSG lớp 4

 

3. Công tác khác:

- Nhắc nhở HS tập TDGG, hát đầu giờ và sinh hoạt 15 phút đầu giờ thường xuyên.

- Nhắc nhở học sinh vệ sinh cá nhân tốt để phòng bệnh mùa hè

 

 

- Giáo dục HS ý thức tự hào dân tộc

 

 

Kiểm tra kiến thức của các em

GV có kế hoạch ôn tập.

 

- Chọn 2 học sinh đi khảo sát vào chiều 26/4/2013

KT thường xuyên

Thực hiện theo lịch của TPT.

 

Thực hiện theo lịch của trường.

 

 

-100% HS thực hiện tốt

 

 

 

-H.thành tốt

HS thực hiện tốt

 

 

 

 

-HS thực hiện tốt

 

 

SÔ KEÁT COÂNG TAÙC THAÙNG 04/2018

-------&-------

 

Trong tháng 04 bản thân đã nổ lực , phấn đấu đặc biệt là trong công tác chuyên môn đã hoàn thành một số công việc sau:

A. Về ưu điểm :

I/ Công tác xây dựng hồ sơ :

- Tất cả các loại hồ sơ đều thực hiện đúng theo quy định của nhà trường. Chất lượng, nội dung hồ sơ đảm bảo các yêu cầu của nhà trường quy định.

- Xây dựng cụ thể kế hoạch tổ trong tháng và thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra.

II/ Công tác thống kê - Báo cáo:

- Đã thống kê kịp thời, số liệu học sinh và các số liệu về hoạt động chuyên môn trong tháng 3 và báo cáo chính xác cho tổ trưởng.

III/ Công tác dạy - học:

1. Công tác dạy - học:

-Công tác dạy và học của lớp được thực hiện tốt

-Việc sinh hoạt 15 phút đầu giờ đã đi vào ổn định có hiệu quả.

- Lên lớp có đầy đủ hồ sơ giáo án, sử dụng tốt đồ dùng dạy học ngành cấp

2. Việc thực hiện quy chế chuyên môn của GV:

- Thực hiện đúng quy chế chuyên môn: Hoàn thành đầy đủ các loại hồ

sơ CM theo quy. Giảng dạy đúng chương trình theo sự phân công của nhà trường.

3/ Các hoạt động khác:

- Duy trì tốt sinh hoạt 15 phút đầu giờ và thể dục giữa giờ, ca múa tập thể.

-Vệ sinh khu vực tốt.

- Nhắc nhở hs vệ sinh cá nhân tốt để phòng bệnh mùa hè.

B / Kết luận :

- Trong tháng 04/2012, bản thân đã thực hiện hoàn thành kế hoạch về công tác chuyên môn của nhà trường đề ra.

- Được tổ trưởng dự giờ xếp loại Tốt.

- Thực hiện tốt việc xây dựng nề nếp dạy -học đi vào ổn định.

- Tổ chức các hoạt động nâng cao chất lượng dạy học đúng kế hoạch.

- Hướng dẫn HS dự khảo sát HSG cấp trường đạt kết quả tốt và chuẩn bị cho kì khảo sát HSG cấp huyện. Ngày 16 tháng 05 năm 2013

 

Mỹ Cát, ngày 28 tháng 04 năm 2018

 

 

Trần Nhật Nam

 

KẾ HOẠCH THÁNG 05/2018

 

Tháng

Nội dung công việc

Biện pháp

Kết quả

Ghi chú (Rút kinh nghiệm và bổ sung)

 

 

05/ 2018

1. Tư tưởng, đạo đức:

Giáo dục HS theo chủ đề “Bác Hồ kính yêu”

 

 

 

2. Công tác dạy và học:

-Thực hiện chương trình tuần 34 đến tuần 38.

 

- Hoàn thành tháng điểm thứ 9

- Tăng cường ôn tập cho HS để HS dự thi cuối HKII.

-Kiểm tra các môn định tính tại lớp và kiểm tra đọc tiếng.

-Thông báo lịch thi học kì II cho HS vào ngày 9,10 tháng 5.

-Coi thi, chấm bài , báo cáo kết quả cho tổ chuyên môn.

- Tham gia họp tổ xét học sinh lên lớp, đánh giá xếp loại giáo viên.

-Hoàn thành các loại hồ sơ cuối năm theo quy định.

- Tổng kết lớp, thông báo kết quả học tập cho học sinh và phụ huynh.

Dự lễ bế giảng năm học

 

 

3. Công tác khác.

- Duy trì sinh hoạt 15 phút đầu giờ.

- Thực hiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường

thường xuyên.

 

 

- Giáo dục HS biết nhớ ơn Bác Hồ, tìm hiểu và ghi nhớ những ngày kỉ niệm về Bác Hồ.

 

-Theo kế hoạch phân công cụ thể.

 

-Rà soát và vào điểm

 

Thực hiện theo kế hoạch.

 

Thực hiện theo lịch của nhà trường

 

Giáo viên thường xuyên nhắc nhở

 

Thực hiện theo kế hoạch của tổ.

 

Thực hiện theo kế hoạch của tổ.

 

-Giáo viên thực hiện

 

 

- Giáo viên có kế hoạch thực hiện

 

Dặn dò HS mặc

đồng phục, đi đúng giờ.

 

- Phân công cán sự lớp sinh hoạt.

Kiểm tra và nhắc nhở HS.

 

-100% HS thực hiện tốt.

 

 

 

- Thực hiện tốt theo lịch

- Đúng quy chế

- Thực hiện tốt theo lịch

- Thực hiện tốt theo lịch

- H.Thành

 

 

- H.Thành

 

 

- H.Thành

 

 

-Thực hiện tốt

 

-Thực hiện tốt

 

- 100% HS dự lễ

 

 

- 100% HS thực hiện

.

 

 

 

 

Kế hoạch cụ thể từng tuần:

 

 

 

 

Tuần

Nội dung công việc

Biện pháp

Kết quả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

29/04→

03/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tư tưởng, đạo đức:

- HS biết tìm hiểu và ghi nhớ những ngày kỉ niệm về bác Hồ

2. Công tác dạy và học:

-Thường xuyên kiểm tra việc học tập của các HS.

-Tăng cường ôn tập cho học sinh để thi cuối năm đạt kết quả tốt

- Kiểm tra cá môn đánh giá bằng định tính và môn đọc tiếng tại lớp.

- Thông báo lịch thi học kì II vào ngày 9, 10/5/2013

-Họp tổ kiểm tra hồ sơ GV trong tổ.

 

3. Công tác khác:

-Làm vệ sinh lớp, trường theo khu vực được phân công.

Nhắc nhở học sinh vệ sinh cá nhân tốt để phòng mùa hè

- Thông báo nghỉ lễ 30/4, 1/5.

 

 

 

- Giáo dục HS ý thức kính trọng và nhớ ơn Bác Hồ.

 

Phân công HS giỏi kèm cặp HS yếu hơn...

.GV có kế hoạch ôn tập.

-Thực hiện theo kế hoạch của nhà trường.

-Theo lịch của trường.

 

Thực hiện theo phân công của tổ trưởng.

 

 

 

 

-Thực hiện theo lịch của trường.

-Nhắc và giáo dục học sinh biết giữ vệ sinh.

GV thông báo nghỉ

 

100% HS thực hiện tốt

 

-Thực hiện tốt

-Thực hiện tốt

-Thực hiện tốt

Hoàn thành

 

Hoàn thành

 

 

-100% HS thực hiện tốt - Thực hiện tốt

Hoàn thành

 

 

 

35

30/04→

05/5

1. Tư tưởng, đạo đức:

- HS biết tìm hiểu và ghi nhớ những ngày kỉ niệm về bác Hồ

 

2. Công tác dạy và học:

-Thường xuyên kiểm tra việc học tập của các HS.

-Tăng cường ôn tập cho học sinh để thi cuối năm đạt kết quả tốt

- Kiểm tra cá môn đánh giá bằng định tính và môn đọc tiếng tại lớp.

- Thông báo lịch thi học kì II

-Họp tổ kiểm tra hồ sơ GV trong tổ.

3. Công tác khác:

-Làm vệ sinh lớp, trường theo khu vực được phân công.

Nhắc nhở học sinh vệ sinh cá nhân tốt để phòng bệnh Tay- chân -miệng.

- Thông báo nghỉ lễ 30/4, 1/5

 

- Giáo dục HS ý thức kính trọng và nhớ ơn Bác Hồ.

 

 

Phân công HS giỏi kèm cặp HS yếu hơn...

.GV có kế hoạch ôn tập.

-Thực hiện theo kế hoạch của nhà trường.

Theo lịch của trường.

Thực hiện theo phân công của tổ trưởng.

 

 

Thực hiện theo lịch của trường.

Nhắc học sinh rửa tay trước khi vào lớp.

 

GV thông báo nghỉ và việc dạy học bù

 

100% HS thực hiện tốt

 

-Thực hiện tốt

-Thực hiện tốt

-Thực hiện tốt

Hoàn thành

Hoàn thành

 

 

-100% HS thực hiện tốt - Thực hiện tốt

Hoàn thành

 

 

 

 

 

 

36, 37, 38

7/05→

26/05

1-. Công tác dạy học và hoạt động chuyên môn:

- Coi thi và chấm thi cuối năm học vào ngày 9,10/5/2013.

- Báo cáo kết quả thi của học sinh cho tổ trưởng.

- Hoàn thành các loại hồ sơ theo quy định của ngành và trường theo quy định.

- Vào điểm học bạ và kiểm tra chéo học bạ giữa các lớp.

- Sơ kết lớp, thông báo kết quả học tập cho học sinh và phụ huynh bằng phiếu liên lạc.

Nhập điểm vào phần mềm VE MIC

Thông báo cho HS dự lễ bế giảng năm học vào ngày 28/5/2013.

Tổng kết năm học 2013.

2-Công tác khác:

- Tập luyện nghi thức đội viên cho HS.

-Lao động phong quang trường, lớp. Niêm phong lớp học

 

 

Thực hiện theo phân công của tổ chuyên môn.

Tổng hợp kết quả và báo cáo.

Kiểm tra rà soát lại các loại hồ sơ chưa hoàn thành

 

Thực hiện theo phân công của tổ trưởng.

 

Họp lớp và triển khai.

 

Thực hiện theo phân công của nhà trường

Dự lễ, tổng kết, phát thưởng cho hs.

Dự họp tổng kết, đánh giá năm học.

Thực hiện theo lịch của TPT.

Thực hiện theo lịch của trường.

 

 

-H.thành tốt

 

 

-H.thành tốt

 

 

-H.thành tốt

 

 

-H.thành tốt

 

 

-H.thành tốt

 

 

-H.thành tốt

-H.thành tốt

 

       

 

SƠ KẾT CÔNG TÁC THÁNG 05/2018

-------&-------

 

Trong tháng 05 bản thân đã nổ lực , phấn đấu đặc biệt là trong công tác chuyên môn đã hoàn thành một số công việc sau:

A. Về ưu điểm :

I/ Công tác xây dựng hồ sơ :

- Tất cả các loại hồ sơ đều thực hiện đúng theo quy định của nhà trường. Chất lượng, nội dung hồ sơ đảm bảo các yêu cầu của nhà trường quy định.

- Xây dựng cụ thể kế hoạch tổ trong tháng và thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra.

II/ Công tác thống kê - Báo cáo:

- Đã thống kê kịp thời, số liệu học sinh và các số liệu về hoạt động chuyên môn trong tháng 4 và báo cáo chính xác cho tổ trưởng.

III/ Công tác dạy -học:

1. Công tác dạy - học:

-Công tác dạy và học của lớp được thực hiện tốt, học sinh không còn đi học trễ.

Việc sinh hoạt 15 phút đầu giờ đã thực hiện tốt.

- Lên lớp có đầy đủ hồ sơ giáo án, sử dụng tốt đồ dùng dạy học ngành cấp.

2. Việc thực hiện quy chế chuyên môn của GV:

- Thực hiện đúng quy chế chuyên môn: Hoàn thành đầy đủ kịp thời các loại hồ sơ CM theo quy định . Giảng dạy đúng chương trình theo sự phân công của nhà trường.

3/ Các hoạt động khác:

- Duy trì tốt sinh hoạt 15 phút đầu giờ và thể dục giữa giờ, ca múa tập thể.

-Vệ sinh khu vực tốt.

- Nhắc nhở hs vệ sinh cá nhân tốt để phòng bệnh.

B / Kết luận :

- Trong tháng 05/2014 bản thân đã thực hiện hoàn thành kế hoạch về công tác chuyên môn của nhà trường đề ra.

- Thực hiện tốt việc xây dựng nề nếp dạy - học đi vào ổn định.

- Tổ chức các hoạt động nâng cao chất lượng dạy học đúng kế hoạch.

- Kết quả thi cuối học kì II của học sinh đạt kết quả cao. Học sinh lên lớp thẳng 100%

(Trong đó Học sinh giỏi: 11 em, Học sinh tiên tiến: 10em, Học sinh trung bình:8 em)

- Bản thân hoàn thành đầy đủ các loại hồ sơ quy định trong năm học đầy đủ và kịp thời có chất lượng.

Mỹ Cát,ngày 29 tháng 05 năm 2018

 

 

Trần Nhật Nam

 

 

 

SƠ KẾT GIAI ĐOẠN HỌC KÌ II

------------------------

Trong giai đoạn HKII bản thân đã nổ lực phấn đấu, chấp hành và thực hiện tốt công tác nhà trường đề ra , cụ thể như sau :

I/ Ưu điểm :

1/ Về Xây dựng hồ sơ:

- Tất cả các loại hồ sơ đều thực hiện đúng theo quy định của nhà trường. Chất lượng, nội dung hồ sơ đảm bảo các yêu cầu của nhà trường quy định và được BGH đánh giá xếp loại Tốt.

2/ Công tác dạy - học :

- Thực hiện đảm bảo ngày giờ công và giảng dạy đúng chương trình theo quy định của nhà trường.

- Đã thực hiện tốt việc Kiểm tra định kì cuối kì II theo kế hoạch của nhà trường. Kết quả xếp loại GDHS cuối kì II : Loại giỏi : 37,9 %; Khá : 34,5% TB : 27,6 %

- Đã đánh giá đúng và phân loại được các đối tường học sinh của lớp để có kế hoạch phụ đạo kịp thời.

- Đã bồi dưỡng học sinh thi học sinh giỏi cấp trường đạt kết quả cao: 3 hoc sinh đạt giải. Học sinh thi VSCĐ cấp trường có 3học sinh đạt giải.(Trong đó: 1 giải Ba, 2 giải KK)

- Đã tiến hành dự giờ rút kinh nghiệm lẫn nhau giữa các giáo viên tổ được 9 tiết Đạt chỉ tiêu về số tiết dự giờ của giáo viên..

- Sử dụng tốt Đồ dùng dạy học của ngành cấp trong từng tiết dạy và giáo viên còn tích cực làm thêm được 4 đồ dùng dạy học đơn giản để phục vụ cho tiết dạy .

3/ Công tác Đội:

- Đã tập luyện cho học sinh thi nghi thức cấp trường đạt giải Nhất; thi Cờ vua đạt giải Nhì

4/ Công tác khác:

- Đã thực hiện tốt về theo chỉ đạo của nhà trường như : Nắm bắt tình hình từng học sinh của lớp chủ nhệm và họp PHHS giữa năm thành công . Đã nhiều lần gặp gỡ trực tiếp với PHHS để trao đổi bàn biện pháp giáo dục những học sinh lười học , nghịch ngợm….. đem lại hiệu quả tốt.

- Chỉ đạo chặt chẽ công tác làm vệ sinh lớp học , sân trường theo những địa điểm nhà trường phân công.

II/ Kết luận:

- Trong giai đoạn Học kì II, nhìn chung bản thân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn và đúng theo kế hoạch đã đề ra.

 

Mỹ Cát, ngày 29 tháng 5 năm 2018

 

 

 

Trần Nhật Nam

 

 

 

 

 

 

 

SƠ KẾT NĂM HỌC 2017 - 2018

------------------------

Trong năm học 2013 - 2014 bản thân đã nổ lực phấn đấu, chấp hành và thực hiện tốt công tác nhà trường đề ra , cụ thể như sau :

I/ Ưu điểm :

1/ Về Xây dựng hồ sơ:

- Tất cả các loại hồ sơ đều thực hiện đúng theo quy định của nhà trường. Chất lượng, nội dung hồ sơ đảm bảo các yêu cầu của nhà trường quy định và được BGH đánh giá xếp loại Tốt.

2/ Công tác dạy – học :

- Thực hiện đảm bảo ngày giờ công và giảng dạy đúng chương trình theo quy định của nhà trường.

- Đã đánh giá đúng và phân loại được các đối tường học sinh của lớp để có kế hoạch phụ đạo kịp thời. Do vậy cuối năm học ,học sinh lên lớp thẳng 100% ( Trong đó Loại giỏi : 37,9% ; Khá : 34,5% TB : 27,6%)

- Học sinh thi VSCĐ cấp trường có 3 học sinh đạt giải.(Trong đó: 1 giải Ba, 2 giải KK)

- Đã tiến hành dự giờ rút kinh nghiệm lẫn nhau giữa các giáo viên tổ được 18 tiết đạt chỉ tiêu về số tiết dự giờ của giáo viên..

- Sử dụng tốt Đồ dùng dạy học của ngành cấp trong từng tiết dạy và giáo viên còn tích cực làm thêm được 4 đồ dùng dạy học đơn giản để phục vụ cho tiết dạy .

- Tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp trường đạt giải Ba và cấp huyện đạt giải KK

3/ Công tác Đội:

- Đã tập luyện cho học sinh thi nghi thức cấp trường đạt giải Nhất; thi Cờ vua đạt 1 giải Nhì.

4/ Công tác khác:

- Đã thực hiện tốt về theo chỉ đạo của nhà trường như : Nắm bắt tình hình từng học sinh của lớp chủ nhệm và họp PHHS đầu năm, giữa năm thành công . Đã nhiều lần gặp gỡ trực tiếp với PHHS để trao đổi bàn biện pháp giáo dục những học sinh học yếu, hiếu động… đem lại hiệu quả tốt.

- Thu và quyết toán dứt điểm các khoản tiền theo quy định.

- Chỉ đạo chặt chẽ công tác làm vệ sinh lớp học, sân trường theo những địa điểm nhà trường phân công.

II/ Kết luận:

- Trong năm hoc 2017- 2018 nhìn chung bản thân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn và đúng theo kế hoạch đã đề ra.

- Cuối năm học bản thân được hội đồng thi đua nhà trường xếp loại Xuất sắc.

 

Mỹ Cát, ngày 30 tháng 5 năm 2018

 

 

 

Trần Nhật Nam

 

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 04 : 41